Italianistyka - studia online

Italianistyka - studia online

Italianistyka - studia online

19.05.2022

Italianistyka- tryb zdalny – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Włochy to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych. To miejsce, które przyciąga i fascynuje. To miejsce, któremu zawdzięczamy znacznie więcej niż tylko pizzę, pastę i tiramisu. W jaki sposób poznać historię, kulturę i język? Wybierając studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie można studiować Italianistykę w trybie zdalnym.

Studia na kierunku italianistyka - studia online w KUL
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Italianistyka- tryb zdalny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu języka włoskiego i kultury Włoch. Studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami gramatyki, literaturą, historią, czy geografią turystyczną. Rozwijają kompetencje i umiejętności z wykorzystaniem różnorodnych i innowacyjnych narzędzi oraz specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Italianistyka- tryb zdalny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • historia Włoch,
 • literatura i kultura Włoch,
 • praktyczna nauka języka włoskiego,
 • historia sztuki i kultury Włoch,
 • geografia turystyczna Włoch,
 • język włoski w biznesie

Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy za sprawą oferowanych specjalności: Język włoski w kulturze i turystyce oraz Język włoski w gospodarce i życiu publicznym.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Italianistyki w trybie zdalnym posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach historii, historii sztuki i kultury, literatury, mediów i języka polityki, głównych branż przemysłu, jak również wyróżniają się umiejętnościami tłumaczenia tekstów dotyczących kultury i turystyki, tekstów z dziedzin prawa, ekonomii i gospodarki. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

 

Opinie

Italianistyka jest kierunkiem, który zdobywa coraz większą popularność. Pomimo rosnącego zainteresowania studiami nie tak łatwo odnaleźć ofertę dotyczącą kształcenia w formie zdalnej. Planując naukę w takiej właśnie formule warto zaznajomić się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Sylwia, studentka Italianistyki w trybie zdalnym mówi:

„KUL jest uczelnią, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Co najważniejsze, studia mają charakter praktyczny, czyli kładą nacisk na rozwijanie konkretnych umiejętności, zwłaszcza językowych w różnych przestrzeniach- w biznesie, ekonomii, mediach, czy polityce. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Italianistyka- tryb zdalny w KUL:

Absolwent kierunku Italianistyka- tryb zdalny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii i kultury Włoch,
 • tłumaczenia tekstów dotyczących kultury i turystyki,
 • tłumaczenia tekstów z dziedzin prawa, ekonomii i gospodarki,
 • funkcjonowania biur turystycznych,
 • dziedzictwa kulturowego Włoch,
 • historii sztuki,
 • mediów i języka polityki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Italianistyka- tryb zdalny:

Absolwent kierunku Italianistyka- tryb zdalny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • branży turystycznej,
 • przedsiębiorstwach,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)