Business and Digital Analytics

Business and Digital Analytics

Business and Digital Analytics

20.05.2022

Business and Digital Analytics – Uniwersytet Łódzki

Nowoczesne firmy poszukują pracowników posiadających kompetencje związane z analizą danych. W dzisiejszych czasach, w których czasami trudno odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne informacje wydają się cenniejsze niż złoto. Dlatego Uniwersytet Łódzki realizuje kształcenie na anglojęzycznym kierunku, dzięki któremu można pozyskać kwalifikacje między innymi w zakresie analizy danych, wykorzystywania danych, a także stosowania nowych technologii i rozwiązań IT dla potrzeb analizy danych i ich wizualizacji.

Studia na kierunku business and digital analytics w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy wszechstronnej i złożonej z wielu elementów. W toku studiów studenci zaznajamiają się z analizą danych, zasadami budowania systemów pomiaru stron internetowych, projektowaniem modeli biznesowych w sferze cyfrowej, zasadami oceny efektywności działań rynkowych. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie prowadzenia badań rynku w wymiarze jakościowym i ilościowym, określania wartości firmy i jej zdolności do konkurowania, analizy opłacalności inwestycji biznesowych, wizualizacji danych, czy przygotowywania raportów biznesowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Accounting and Finance Management,
 • Digital Applications for Business,
 • Company Performance and Business Health Metrics,
 • Content and Community Management Analytics,
 • Managerial Economics and Evidence Based Management,
 • Qualitative Research Methods and Analysis,
 • Digital Business Models

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach analityki biznesowej na poziomie strategicznym i operacyjnym, budowania nowych modeli biznesowych, oceny wiarygodności danych, oceny opłacalności inwestycji biznesowych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: analitycy biznesowi, analitycy giełdowi, menedżerowie produktu, analitycy finansowi, menedżerowie marki, analitycy trendów rynkowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Łodzi tworzą długą listę interesujących dyscyplin. Wśród nich odnaleźć można te prowadzone w języku angielskim i nastawione na rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Uczelnią, która oferuje kształcenie w tym obszarze jest Uniwersytet Łódzki. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Michał, student Business and Digital Analytics mówi:

„W ofercie Uniwersytetu Łódzkiego znalazłem to, czego chciałem. Chciałem studiować kierunek anglojęzyczny, nowoczesny i dostosowany do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Chciałem zdobyć wykształcenie, które rzeczywiście jest poszukiwane i które faktycznie można wykorzystać.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy nowych modeli biznesowych,
 • oceny wiarygodności danych oraz weryfikacji informacji,
 • oceny opłacalności inwestycji biznesowych,
 • analityki biznesowej na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • prezentacji danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Business and Digital Analytics:

Absolwent kierunku Business and Digital Analytics w Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • analityk finansowy,
 • menedżer produktu,
 • analityk biznesowy,
 • analityk giełdowy,
 • menedżer marki,
 • analityk trendów rynkowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)