Environmental Management

Environmental Management

Environmental Management

27.05.2022

Environmental Management – Uniwersytet Łódzki

Environmental Management to nowoczesny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kierunek ten, realizowany w języku angielskim, dostępny jest w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia na kierunku environmental management w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego, a w szczególności nowoczesnej ochrony środowiska oraz rozwoju i zarządzania różnego typu organizacjami. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczego działania w obszarze zarządzania środowiskowego, systemów ochrony środowiska, jak również poznają fundamentalne dylematy zarządzania środowiskowego i jego znaczenie dla rozwoju współczesnej cywilizacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim realizowane są w oparciu o program, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • Environmental Economics,
 • Environmental Policy and Governance,
 • Global Challenges and Issues,
 • Research Methods and Analysis,
 • Smart Cities and Green Communities,
 • Sustainable Development,
 • Business Models and Environmental Design

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach ekonomii środowiskowej, prawa ochrony środowiska, planowania środowiskowego, ekologii przemysłowej, czy zrównoważonego rozwoju. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako kierownicy do spraw strategicznych i planowania, kierownicy do spraw badań i rozwoju, specjaliści do spraw ochrony środowiska, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści do spraw administracji i rozwoju.

 

Opinie

Uniwersytet Łódzki należy do największych i najprężniej funkcjonujących uczelni w kraju. Systematycznie urozmaica swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając kierunki stanowiące odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnego rynku. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kamil, student kierunku Environmental Management mówi:

„Kierunek, który studiuję najlepiej pokazuje, że Uniwersytet Łódzki wychodzi naprzeciw współczesności, problemom i wymaganiom obecnego rynku. UŁ to nowoczesna uczelnia, w której warto studiować. Tutaj każdy znajdzie kierunek dla siebie. Kierunek odpowiadający różnym zainteresowaniom.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • struktur i sposobów funkcjonowania organizacji działających w obszarze zarządzania środowiskowego,
 • trendów rozwojowych w sferze zarządzania środowiskowego,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczego działania w obszarze zarządzania środowiskowego,
 • kierowania pracą zespołu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Environmental Management:

Absolwent kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • kierownik do spraw strategicznych i planowania,
 • specjalista do spraw administracji i rozwoju,
 • kierownik do spraw badań i rozwoju,
 • specjalista do spraw ochrony środowiska,
 • specjalista do spraw zarządzania i organizacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)