Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
 
UCHWAŁA NR 121/2022 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024
 

Na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) i § 43 ust.1 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Senat Akademii stanowi, co następuje:

§1

Ustala się:

1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów na studia:

 1. Na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej:
 1. studia pierwszego stopnia:
 • kierunek wychowanie fizyczne - studia stacjonarne
 • kierunek sport - studia stacjonarne
 • kierunek taniec w kulturze fizycznej - studia stacjonarne
 • kierunek turystyka i rekreacja - studia stacjonarne
 1. studia drugiego stopnia:
 • kierunek wychowanie fizyczne - studia stacjonarne 
 • kierunek sport - studia stacjonarne
 • kierunek turystyka i rekreacja - studia stacjonarne
 • kierunek taniec w kulturze fizycznej - studia stacjonarne
 1. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
 1. studia pierwszego stopnia:
 • kierunek dietetyka - studia stacjonarne
 1. studia drugiego stopnia:
 • kierunek dietetyka - studia stacjonarne
 1. studia jednolite magisterskie:
 • kierunek fizjoterapia - studia stacjonarne
 1. w gorzowskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim:
 1. studia pierwszego stopnia:
 • kierunek wychowanie fizyczne - studia stacjonarne
 • kierunek dietetyka - studia stacjonarne
 1. studia jednolite magisterskie:
 • kierunek fizjoterapia - studia stacjonarne
 1. studia drugiego stopnia:
 • kierunek wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa się w załącznikach nr 1-4 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie w terminie wynikającym z trybu określonego dyspozycją art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Komentarze (0)