Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

28.02.2023

Praca socjalna – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Praca socjalna to działania, które mają pomóc osobom albo rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Działanie te prowadzone są w oparciu o dokonanie diagnozy, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny. Nietrudno odgadnąć, że obowiązki wykonywane przez pracowników socjalnych nie należą do najłatwiejszych, a ich działalność wymaga solidnego przygotowania. Co zrozumiałe, takie przygotowanie dają wyłącznie jasno określone studia. Studia, które realizowane są w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Studia na kierunku praca socjalna w PPUZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Praca socjalna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu umożliwia pozyskanie obszernej i interdyscyplinarnej wiedzy, na którą składają się zagadnienia filozoficzne, prawne, przyrodnicze, pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne i która pozwolić ma na zrozumienie istoty ludzkiej, procesów społecznych oraz mechanizmów funkcjonowania służb społecznych. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, środkami interwencji socjalnej, metodami pobudzania zaradności indywidualnej, zasadami kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Praca socjalna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym występują między innymi takie przedmioty jak:

 • socjologia,
 • pedagogika społeczna,
 • współczesne problemy społeczeństwa polskiego,
 • polityka społeczna,
 • metodologia badań społecznych,
 • prawo socjalne,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • praca socjalna z rodziną

 

Nabywane umiejętności

Oprócz obszernej wiedzy teoretycznej, studenci Pracy socjalnej w PPUZ nabywają licznych umiejętności praktycznych. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: rozróżniania rodzajów i funkcji różnic indywidualnych w zakresie funkcjonowania psychicznego ludzi, projektowania i wykonywania pracy badawczej, stosowania przepisów prawa w działalności opiekuńczej i pomocy rodzinie, zapobiegania konfliktom i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przeprowadzania wywiadu, projektowania działalności socjalnej, analizowania i realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w skali lokalnej, krajowe j i międzynarodowej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Pracy socjalnej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu sprawnie poruszają się po zagadnieniach współczesnej polityki społecznej, technik wyszukiwania danych o środowisku, procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi, czy budowy społeczeństwa obywatelskiego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

 

Opinie

Praca socjalna to kierunek niełatwy i wymagający, podobnie jak obowiązki, które wykonują osoby wykształcone w tym zakresie. Na szczęście jednak nie brakuje chętnych do nauki oraz do niesienia wsparcia tym, którzy go potrzebują. Zastanawiając się nad studiami warto wziąć pod uwagę omawianą przez nas uczelnię, która oferuje pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz zapewnia zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. Jakie ma Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu opinie? Michał, student Pracy socjalnej mówi:

„Praca pracownika socjalnego nie jest łatwa, dlatego wymaga porządnego przygotowania. Wybrałem studia w PPUZ, ponieważ w programie, oprócz wielu zajęć teoretycznych, jest także bardzo dużo godzin praktyk zawodowych, które wydają się najcenniejsze. To właśnie praktyki przekonały mnie do studiowania tutaj.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną w PPUZ w Nowym Targu:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • nurtów i kierunków pracy socjalnej,
 • systemu pomocy społecznej,
 • współczesnych problemów społeczeństwa polskiego,
 • technik pracy socjalnej,
 • celów i podmiotów polityki społecznej,
 • systemu zabezpieczenia społecznego,
 • prawa socjalnego,
 • psychologii społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • gminnych zespołach interdyscyplinarnych,
 • schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Komentarze (0)