Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

02.03.2023

Zarządzanie – Uczelnia Metropolitalna w Katowicach

Prawdą jest, że zarządzać można wszystkim: czasem, zespołem ludzi, karierą, czy przedsiębiorstwami. Zarządzanie to bardzo złożona dziedzina, w której spotykają się rozmaite zagadnienia, które razem tworzą większą całość. Studiując Zarządzanie można pozyskać wiedzę, na którą składają się elementy psychologii, ekonomii, finansów, czy logistyki. Tak właśnie wyglądają studia w katowickiej Uczelni Metropolitalnej, która wprowadza studentów w rozmaite przestrzenie; od zarządzania finansami po psychologię menedżerską.

Studia na kierunku zarządzanie w UM
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz szeregu umiejętności praktycznych. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: zagadnieniami prawa pracy, zarządzaniem projektami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, zasadami skutecznej komunikacji, modelami kultury organizacyjnej, zasadami tworzenia planów finansowych, czy metodami oceny ryzyka zawodowego. Ponadto, poznają aktualne rozwiązania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji, podstawowe narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością, zasady i metody rekrutowania i selekcji pracowników, jak również międzynarodowe systemy logistyczne i narzędzia informatyczne wspierające przygotowanie i realizację projektów. Co ważne, studia z zakresu zarządzania w Uczelni Metropolitalnej dostępne są również w języku angielskim.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach, oprócz obszernej i złożonej z wielu elementów wiedzy teoretycznej, nabywają również licznych umiejętności praktycznych. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, przeprowadzania audytu wewnętrznego, planowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001, zarządzania logistyczną obsługą klienta, kreowania projektów rozwojowych w organizacjach, kalkulowania i minimalizowania ryzyka w realizacji projektu, sporządzania kalkulacji efektywności inwestycji, czy też oceniania konkurencyjności firm, jednostek publicznych i organizacji społecznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz, coraz częściej poszukiwanymi na rynku, kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zasad i instrumentów motywowania pracowników, analiz finansowych, zasad postępowania w sytuacji kryzysowej, organizowania sieci logistycznej, metod certyfikacji systemów zarządzania, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Z pozyskanym wykształceniem będę mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: działach personalnych, działach kadrowo- płacowych, działach BHP, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych, centrach logistycznych, administracji publicznej, agencjach konsultingowych, instytutach non- profit.

 

Opinie

Studia w Katowicach to szerokie zagadnienie, bowiem miejsc, w których można zdobywać wykształcenie jest całkiem sporo. Poza tym, zarządzanie należy do popularnych kierunków oraz najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać do studiowania zarządzania? Czy warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię? Jakie ma Uczelnia Metropolitalna w Katowicach opinie? Tomek, student Zarządzania mówi:

„Uczelnia Metropolitalna daje szeroki wybór specjalności. Każdy może rozwijać swoje zainteresowania, zagłębiać się w ulubioną problematykę, a przy tym przygotowywać się do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych. Uczelnia Metropolitalna to praktyczne studia, dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • modelowania kultury organizacyjnej,
 • zarządzania finansami i rachunkowości,
 • zasad i instrumentów motywowania pracowników,
 • sporządzania kalkulacji efektywności inwestycji,
 • narzędzi informatycznych wpierających przygotowanie i realizację projektów,
 • ekonomiczno- organizacyjnych aspektów zarządzania zapasami,
 • metod certyfikacji systemów zarządzania,
 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • sposobów zawierania stosunku pracy,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach personalnych,
 • działach kadrowo- płacowych,
 • działach BHP,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • centrach logistycznych,
 • administracji publicznej,
 • agencjach konsultingowych,
 • instytutach typu non- profit.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Metropolitalna

Komentarze (0)