Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

03.03.2023

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych – Akademia Ignatianum w Krakowie

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych to propozycja kształcenia stanowiąca odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników, która umożliwia absolwentom dostosowanie się do potrzeb i wymagań współczesnego rynku, jak również do zmiennych realiów oraz wyzwań związanych z problematyką zarządzania. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych to kierunek prowadzony na studiach drugiego stopnia, kładący szczególny nacisk na pozyskanie wiedzy z obszaru zarządzania, zarówno w kontekście biznesu, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy w instytucjach publicznych.

Studia na kierunku zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz zasad zarządzania nimi. Studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami strategicznego zarządzania współczesnymi organizacjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim, planowaniem i wdrażaniem kampanii promocyjnych, zadaniami i funkcjami działów personalnych, zasadami prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy zasadami definiowania priorytetów i podejmowania decyzji. Ponadto, kierunek oferuje studentom dwie ścieżki edukacyjne: E- biznes i nowoczesny marketing oraz Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz, coraz częściej poszukiwanymi na rynku, kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach digital marketingu, efektywnej komunikacji, zarządzania kompetencjami i talentami, zarządzania konfliktami w środowisku pracy. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: działach sprzedażowych, działach marketingowych, administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych, komórkach do spraw relacji z mediami, działach personalnych, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to złożone zagadnienie i mnogość ofert dydaktycznych. Którą z nich wybrać, jeśli planujemy poszerzyć zakres wiadomości z obszaru zarządzania? Czy warto podjąć naukę w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie? Martyna, studentka Zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych mówi:

„Studia w Ignatianum to nie tylko szansa na zdobycie perspektywicznego wykształcenia. To także szansa na zdobywanie wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów, w przyjaznej i tolerancyjnej atmosferze, opartej na dialogu. To wyjątkowe miejsce, o czym przekona się każdy, kto rozpocznie studia właśnie tutaj.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach:

Absolwent kierunku Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • modeli e – biznesu ,
 • planowania i wdrażania kampanii promocyjnych,
 • marketingu międzynarodowego,
 • zarządzania konfliktami w środowisku pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach:

Absolwent kierunku Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • działach sprzedażowych,
 • działach marketingowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • mediach publicznych i niepublicznych,
 • komórkach do spraw relacji z mediami,
 • działach personalnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach międzynarodowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)