upwr studia

Aktywność Studencka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działa blisko 50 studenckich kół naukowych. Dzięki takiej działalności studenci Uniwersytetu mogą stale rozwijać swoje zainteresowania naukowe związane z ich kierunkiem studiów. 
Jednym z młodych i prężnie rozwijających się kół naukowych, jest Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis” działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Członkowie koła pod opieką kadry naukowej rozwijają swoje kompetencje i wiedzę w zakresie opieki medycznej nad zwierzętami egzotycznymi oraz prowadzą wiwarium, w którym pod ich opieka przebywa wiele gatunków zwierząt. Kolejnym przykładem świetnie działającego koła naukowego jest Studenckie Koło Naukowe Kuchni Molekularnej. W ramach pracy koła studenci eksperymentują z kuchnią i bawią się smakiem w ściśle naukowy sposób. 
Co roku studenckie koła naukowe mogą zaprezentować swoją działalność i pochwalić się swoimi osiągnięciami podczas Dni Aktywności Studenckiej, które odbywają się pod czujnym okiem prorektora ds. studenckich. W trakcie tego cyklicznego wydarzenia najaktywniejsi studenci są nagradzani i wyróżniani przez władze Uniwersytetu.
Aktywność studentów Uniwersytetu to nie tylko koła naukowe, ale również zespół tańca, chór czy sekcje sportowe.

Komentarze (0)