Aktywność Studencka

Aktywność Studencka

Aktywność Studencka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działa blisko 89 studenckich kół naukowych. Dzięki takiej działalności studenci Uniwersytetu mogą stale rozwijać swoje zainteresowania naukowe związane z ich kierunkiem studiów. 
Jednym z młodych i prężnie rozwijających się kół naukowych, jest Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis” działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Członkowie koła pod opieką kadry naukowej rozwijają swoje kompetencje i wiedzę w zakresie opieki medycznej nad zwierzętami egzotycznymi oraz prowadzą wiwarium, w którym pod ich opieka przebywa wiele gatunków zwierząt. Kolejnym przykładem świetnie działającego koła naukowego jest Studenckie Koło Naukowe Kuchni Molekularnej. W ramach pracy koła studenci eksperymentują z kuchnią i bawią się smakiem w ściśle naukowy sposób. 
Co roku studenckie koła naukowe mogą zaprezentować swoją działalność i pochwalić się swoimi osiągnięciami podczas Dni Aktywności Studenckiej, które odbywają się pod czujnym okiem prorektora ds. studenckich. W trakcie tego cyklicznego wydarzenia najaktywniejsi studenci są nagradzani i wyróżniani przez władze Uniwersytetu.
Aktywność studentów Uniwersytetu to nie tylko koła naukowe, ale również zespół tańca, chór czy sekcje sportowe.
 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)