Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
Agrobiznes język polski, język obcy  oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Architektura Krajobrazu
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, matematyki 
Bezpieczeństwo Żywności język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
Bioinformatyka język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki 
Biologia język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
Biologia Człowieka język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
Biotechnologia Stosowana Roślin język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Budownictwo język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki 
Ekonomia język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Geodezja i Kartografia
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki 
Gospodarska Przestrzenna język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografii, matematyki
Inżynieria i Gospodarka Wodna język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki 
Inżynieria Środowiska język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki
Inżynieria Bezpieczeństwa język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematykijęzyk polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki 
Medycyna Roślin
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Ochrona Środowiska język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Ogrodnictwo język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Rolnictwo język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 

Technologia i Organizacja Gastronmii

język polski, język obcy* oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydata
Technika Rolnicza i Leśna język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
Weterynaria biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki 
Zootechnika język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
Żywienie Człowieka
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki 
 

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii) przeliczana jest według następującego wzoru:

 

LP = Jo + Jp + (Pw x 10)

 

Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego,

Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego),

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru

liczone według poniższej zasady:

 

0,4 x P albo 1,0 x R

 

 

Więcej szczegółów  TUTAJ

 

 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)