REKRUTACJA 2017/2018 - Informacje ogólne

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:
 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

do 31 maja 2017 r.

 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia

do 31 maja 2017 r. lub do 10 września 2017 r.

 • studia stacjonarne trzeciego stopnia

do 10 września 2017 r.

 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca

do 10 września 2017 r.

 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe

informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

 • staże artystyczne

do 10 września 2017 r. lub 1 lutego 2018 r.

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
19 czerwca – 1 lipca 2017 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
24 czerwca 2017 r. i 16 września 2017 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
16 września 2017 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
16 września 2017 r.
 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe
informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY
Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 140 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.
Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
971240 3028 1111 0000 2822 1999
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Komentarze (0)