Składanie dokumentów

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENTA UŁ

1. Polacy-Studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o  zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COS-SBS UŁ lub przesłać listem poleconym na adres:
Uniwersytet Łódzki, Centrum Obsługi Studenta-Sprawy Bytowe Studentów, ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź
Wniosek o rezerwację miejsca lub wniosek o zamianę DS można po wypełnieniu i podpisaniu zeskanować i przesłać na adres e-mail pracownika COS-SBS prowadzącego sprawy akademikowe danego wydziału.
2. Studenci-obcokrajowcy wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz zamianę DS składają w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą z zastrzeżeniem § 12 i § 13 Regulaminu.
Uniwersytet Łódzki, Biuro Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu), ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
3. Słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)