ignatianum akademia studia w krakowie

Życie po studiach na AIK

Na podstawie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych śmiało można powiedzieć, że tak!
Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia Ignatianum, którzy uzyskali dyplom w 2014 r. wystepuje niski wskaźnik bezrobocia: zaledwie 6,3% absolwentow z 2014 r. nie zostało zarejestrowanych w ZUS jako zatrudnieni. Jest to wynik lepszy od średniej krajowej, wg raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, opublikowanego w styczniu 2016 r., wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce średni poziom bezrobocia wynosi 13%.
93,7% absolwnetów studiów II stopnia Ignatianum pracuje lub pracowało po obronie pracy magisterskiej, przy czym średni czas poszukiwania pracy przez absolwenta to mniej niż 2,5 miesiąca starań.
Również wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia zauważalny jest wysoki wskaźnik zatrudnienia - 54,1% z nich pracuje, w większości łącząc dalszą edukację z pracą zarobkową.
Dane pochodzą ze strony: absolwenci.nauka.gov.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)