Specyfika Edukacji Jezuickiej

studia krakowie akademia ignatianum

Ludzie do zadań specjalnych – specyfika edukacji jezuickiej

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia prowadzona przez jezuitów. Jedyna w Polsce, jedna z 200 na świecie. 10 % członków Kongresu USA to absolwenci jezuickich uczelni. Wśród nich jest pierwsza senator buddystka Mazie Hirono. To nie przypadek. 
Pedagogika ignacjańska stawia na wolność oraz osobistą kreatywność. Nauczyciel nie tyle wychowuje, co raczej mobilizuje podopiecznego do samowychowania. Prowadzi go do bycia w pełni wolnym, świadomym siebie i odpowiedzialnym za własne życie. 
Punktem wyjścia każdego działania jest relacja życzliwości i odpowiedzialności. Stąd kładziemy nacisk na indywidualne podejście do studenta. Koncentrujemy się przede wszystkim na konkretnych ludziach, którym mają służyć nasze działania. 
Wychodzimy z założenia, że formacja człowieka dokonuje się przede wszystkim nie w wyniku przedstawienia intelektualnych treści, ale przez osobowe spotkanie mistrza z uczniem. Spotkanie pedagogiczne potrzebuje otwartości, akceptacji, wzajemnego słuchania oraz poświęcenia każdemu odpowiednio dużo czasu i uwagi.
Dbamy o język przekazu – nie tylko ze względu na odbiorców, ale także z uwagi na wartości, jakie głosimy. W Kościele wiele się mówi o „nowej ewangelizacji” – my chcemy zacząć mówić także o „nowej pedagogice”: nastawionej na człowieka i jego potrzeby. 
Na podstawie: Podstawy edukacji ignacjańskiej, Kraków 2006

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)