Mobilność

Wymiany międzynarodowe to nie tylko wspaniała przygoda, ale także okazja do studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, nauczenia się nowych języków oraz poznania obyczajów innych narodowości. Każdego roku około 500 studentów odbywa część studiów za granicą w ramach wymiany studenckiej. Gdybyś chciał dołączyć do tego grona, możesz skorzystać z licznych programów, między innymi:
  • Erasmus+
  • Erasmus Mundus
  • W ramach umów dwustronnych (Mobility Direct)
  • International Credit Mobility
  • Compostella Group
Uniwersytet Łódzki ma zawartych ponad 700 umów bilateralnych z uczelniami wyższymi w 28 państwach Unii Europejskiej, a także z Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, Turcją i byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Każdego roku nasi mobilni studenci otrzymują stypendia na wyjazdy zagraniczne, realizując program kształcenia w zagranicznych szkołach wyższych albo odbywając praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)