umk Toruń

Współpraca naukowa UMK w Toruniu

Zdobycie stabilnej pozycji jednego z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów nie zaspokaja ambicji toruńsko-bydgoskiego środowiska naukowego. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych tu badań, UMK jest w wielu dziedzinach uznanym partnerem w światowej wymianie i współpracy naukowej. Uniwersytet ściśle współpracuje z blisko 60 uczelniami z całego świata: są wśród nich włoskie uniwersytety w Padwie i Ferrarze, gdzie studiował Kopernik, niemieckie uniwersytety w Getyndze, Oldenburgu i Monachium, uniwersytet we francuskim Angers, hiszpańskiej Salamance i angielskim Manchesterze oraz uczelnie w litewskim Wilnie i Kownie. Toruńscy naukowcy współpracują intensywnie z partnerami z tak odległych miast, jak Tokio czy Nashville (USA). Uczeni z Collegium Medium UMK utrzymują kontakty naukowe z ośrodkami w Niemczech (Wuppertal, Berlin, Kiel), Szwajcarii (Arau), Holandii (Amsterdam), Francji (Paryż), Szwecji (Lund), Norwegii (Sandvik), Belgii (Antwerpia, Legie) i USA (Houston). Corocznie pracownicy UMK odbywają blisko dwa tysiące naukowych wizyt zagranicznych. 
Toruń to także doskonałe miejsce do naukowych spotkań. Każdego roku na UMK organizowanych jest około stu konferencji naukowych, często o długoletniej tradycji i renomie w środowisku naukowym. Uniwersytet jest pożądanym partnerem we współpracy naukowej również dlatego, że w wielu dziedzinach dysponuje unikalną bazą naukową. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy w Europie środkowowschodniej 32-metrowy radioteleskop, włączony do sieci VLBI (Consortium for Very Long Baseline Interferometry in Europe) – projektu o światowym zasięgu, którego celem jest jednoczesna obserwacja danego obiektu przez kilkanaście anten. 
Historycy z toruńskiego Uniwersytetu od 2001 r. prowadzą Polską Misję Historyczną – jedyną tego typu polską samodzielną stację naukową, która stwarza znakomite warunki do realizacji wspólnych projektów badawczych przez historyków z Polski i Niemiec. W latach 2001-2008 Misja mieściła się w Getyndze, a od 2009 r. działa przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)