studia w umk w Toruniu

Studia w UMK

Z oferty dydaktycznej UMK korzysta obecnie prawie 25 tys. studentów, którzy kształcą się na ponad 100 kierunkach studiów i niemal 70 studiach podyplomowych. UMK oferuje rzadko spotykane na innych uniwersytetach, a czasem wręcz unikatowe, kierunki i specjalności: Wydział Sztuk Pięknych proponuje malarstwo, rzeźbę, architekturę wnętrz i grafikę, także ze specjalnością w zakresie multimediów. Wśród kilkunastu specjalności językowych, prowadzonych na Wydziale Filologicznym, znalazły się m.in. japonistyka i filologia bałkańska. Na Wydziale Nauk Historycznych można studiować np. archiwistykę i zarządzanie dokumentacją. Kierunek archeologia daje także możliwość wyboru specjalności archeologia podwodna. Na UMK są aż trzy informatyki – na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Ostatnio toruńska oferta UMK została poszerzona o nowe propozycje dla kandydatów: psychologię, chemię medyczną, architekturę informacji, gospodarkę przestrzenną oraz pedagogikę medialną. Od roku akademickiego 2017/2018 uruchomione zostaną takie kierunki, jak sport i wellness, matematyka stosowana oraz chemia kryminalistyczna.
W Collegium Medicum UMK można studiować na 15 kierunkach: od klasycznego kierunku lekarskiego przez obleganą farmację do ratownictwa medycznego. Z roku na rok powiększają się możliwości dydaktyczne i badawcze bydgoskiej części UMK.
Szczególną uwagę poświęca się stwarzaniu warunków do studiów interdyscyplinarnych, można studiować m.in. na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych, wybrać kierunek matematyka i ekonomia czy też materiały współczesnych technologii, prowadzony wspólnie przez chemików i fizyków. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi studia Master of Business Administration (MBA). Wydział Prawa i Administracji toruńskiego Uniwersytetu, corocznie oblegany przez tłumy kandydatów, zalicza się do ścisłej czołówki wydziałów prawniczych w Polsce.
Oferta UMK to także studia podyplomowe prowadzone we współpracy z międzynarodowymi korporacjami oraz instytucjami publicznymi. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oferuje studia w zakresie programowania i zastosowań komputerów, obejmujące sekcję realizowaną pod patronatem firmy Microsoft (absolwenci uzyskują certyfikaty Microsoft IT Academy). Wydział Prawa i Administracji wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych prowadzi studia na kierunku prawo zamówień publicznych, a Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania we współpracy z globalną firmą konsultingową EY (Ernst&Young) realizuje studia w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu.
To właśnie Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w 2015 r. otrzymał prestiżową akredytację biznesową AACSB, którą posiada mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie. UMK jest pierwszą i jedyną publiczną uczelnią w Polsce, która może pochwalić się tym wyróżnieniem.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)