Bezpłatne studia stac. w jęz. angielskim

Bezpłatne studia stacjonarne w języku angielskim

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostaną, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim. Dla obcokrajowców, nieposiadających karty Polaka, przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te będą wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku studiów rozpoczętym w roku akademickim 2017/2018.

  1. Informatyka (I-inż.)
  2. Zarządzanie (I-lic.)
  3. Pielęgniarstwo (I-lic.)
  4. Ekonomia (II-mgr)

Warunkiem przyjęcia na Studia jest:

  1. Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka.
  2. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca - egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

*Studia finansowane są z Europejskiego Funduszu Socjalnego w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)