Rozwijaj swoje pasje z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to wiodąca w Polsce uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej i światowej medycyny w ujęciu nie tylko naukowym, ale również praktycznym. 
Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wypierają dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie. Uczelnia realizuje kształcenie na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 18  kierunków kształcenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie. 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizuje również cały szereg projektów badawczych, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii ratujących życie i zdrowie ludzi. Część z ww. projektów jest adresowana wyłącznie do studentów. Młodzi naukowcy mogą rozwijać swoje pasje badawcze w jednostkach teoretycznych oraz klinicznych. Mogą badać przyczyny i mechanizmy oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych, mogą uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych, są wreszcie zachęcani do poszerzania horyzontów w medycynie zabiegowej. Wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znalazło się aż 6 laureatów prestiżowego ogólnopolskiego konkursu "Diamentowy Grant" organizowanego corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierowanego do studentów czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to wreszcie unikalna akademicka społeczność, w której poszanowanie odmiennych punktów widzenia oraz respektowanie prawa do wolności w nauce jest wartością nadrzędną. 
Dołącz do najlepszych! Rozwijaj swoje pasje tak jak oni!

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)