OFERTA STYPENDIALNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+: 
Uniwersytet oferuje swoim studentom wyjazdy do następujących krajów: Słowenia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Bułgaria, Dania, Finlandia, Łotwa, Portugalia, Szwecja, Węgry, Chorwacja, Czechy. 
Corocznie powyższa oferta ulega poszerzeniu.
Program umożliwia wyjazdy: 
  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).
Studenci mają możliwość odbycia stypendium w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), a w przypadku studiów jednolitych takich jak: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i farmaceutyczny do 24 miesięcy.
Na każdy miesiąc pobytu zagranicą otrzymują stypendia Erasmus+ w wysokości od 350€ do 600€, w zależności od kraju. Studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dodatkowo 200€ na każdy miesiąc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)