Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

Organizacja Studium:
Czas trwania studiów: II semestry,
Przewidywana data rozpoczęcia zajęć: IV  kwartał  2017 roku,
Studia podyplomowe są odpłatne, zajęcia  prowadzone w formie niestacjonarnej 
(w soboty i niedziele) 2 razy w miesiącu,
Słuchacz w celu ukończenia studium zobligowany jest przedstawić pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy.
Celem Studium jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach medycznych oraz instytucjach finansujących świadczenia opieki zdrowotnej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie personelu medycznego, którego zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 
Efekty kształcenia: 
 • Absolwent posiada umiejętność organizowania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych wraz 
 • z gromadzeniem danych umożliwiających ich rozliczenie,
 • Potrafi rozliczać zużywane leki, środki i materiały medyczne,
 • Zna procedury diagnostyczne stosowane w placówce medycznej oraz potrafi je ewidencjonować,
 • Potrafi zgromadzić informację potrzebne do wyceny świadczenia medycznego. 
 • Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych adresowane jest do: 
 • Pracowników podmiotów leczniczych- zajmujących się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z  NFZ,
 • Personelu medycznego ewidencjonującego udzielone świadczenia,
 • Osób zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej w komórkach dokumentacji i statystyki medycznej,
 • Pracowników administracyjnych w  instytucjach medycznych.
Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia:
 • Terminologia i klasyfikacje medyczne,
 • Struktura i funkcjonowanie placówki medycznej,
 • Elementy prawa medycznego,
 • Elektroniczne przetwarzanie danych,
 • Rekord medyczny pacjenta.  Komunikat XML,
 • Podstawy ekonomiczne wyceny czynności medycznych
 • Zarządzanie informacją medyczną w kontaktach z płatnikami,
 • Zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych,
 • Zasady kodowania procedur medycznych.
 • Program studiów został opracowany przez doświadczonych specjalistów, dzięki którym słuchacze Studium zdobędą najbardziej aktualną wiedzę na temat rozliczania i kodowania procedur medycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)