Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej

Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej

Trzysemestralne studia skierowane do absolwentów kierunków studiów medycznych i paramedycznych II stopnia lub studiów 5-letnich ciągłych. Ich celem jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych przedmiotów zgodnych z ukończonym kierunkiem studiów. Absolwenci rozwijają umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań zawodowych, w tym zwłaszcza projektowania i organizowania procesu nauczania i wychowania oraz przygotowywania prorozwojowych programów edukacyjnych, doboru i stosowania metod i strategii pracy edukacyjnej opartych o współczesną wiedzę o uczeniu się. Ważnym aspektem studiowania jest formowanie sylwetki nauczyciela o otwartej postawie, zdolnego do krytycznej analizy współczesnych zasobów informacyjnych, posiadającego umiejętności skutecznej komunikacji, umiejętności inkluzji społecznej oraz kierującego się etyką zawodową. Istotnym elementem studiów jest też przygotowanie absolwentów do badania i rozwoju własnej praktyki zawodowej z wykorzystaniem różnych metod i technik ewaluacji. 
W toku studiowania słuchacze studiów poznają podstawy teoretyczne nauczania (psychologia rozwojowa, społeczna, poznawcza; pedagogika ogólna, szkolna, specjalna; teorie wychowania; dydaktyka ogólna; ewaluacja). Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Około 70% zajęć to seminaria, ćwiczenia, warsztaty, podczas których uczestnicy rozwijają umiejętności i kompetencje zawodowe. Studia kończą się końcowym egzaminem zintegrowanym. W toku kształcenia słuchacze uzyskują 90 punktów ECTS. 
Absolwenci Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej podejmują pracę głównie w szkołach policealnych (medycznych studiach zawodowych), wyższych szkołach zawodowych oraz działalnościach gospodarczych, stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących szkolenia i kursy o problematyce zdrowotnej i medycznej.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz praktyków nauczania w zakresie dydaktyki medycznej. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)