Informatyka

Informatyka

Informatyka – Politechnika Rzeszowska 2021

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Właśnie na tym wydziale, na Politechnice Rzeszowskiej można studiować Informatykę. Co ciekawe, Politechnika Rzeszowska jest największą uczelnią na Podkarpaciu, a Informatyka jest trzecim najpopularniejszym kierunkiem.

Studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych. Program studiów umożliwia przyszłemu inżynierowi zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy oraz opanowanie warsztatu niezbędnego w pracy również dzięki możliwości zdobycia w ramach zajęć cenionych certyfikatów, takich firm jak: Alcatel- Lucent, Microsoft, Oracle, IBM.

 

„Studiowanie informatyki to, po prostu, niezła przygoda. Oczywiście, nauki jest dużo, ale jeśli chce się potem osiągnąć sukces zawodowy to nie powinno się na to narzekać." Wspomina Grzegorz, studiujący kilka lat temu Informatykę na rzeszowskiej Politechnice.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego,
 • projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych,
 • opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym,
 • realizacji prototypu systemu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie jako:

 • programista,
 • analityk i inżynier systemowy,
 • administrator baz danych,
 • grafik komputerowy,
 • projektant i programista gier komputerowych,
 • tester oprogramowania,
 • administrator i projektant sieci komputerowych,
 • specjalista w systemach instalacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

 

 

Komentarze (1)

Hahaha odpowiedz

Hahahaha LOL