Pedagogika

09.02.2022

pedagogika akademia pomorska studia Słupsk

Pedagogika – Akademia Pomorska w Słupsku 2022

Kierunek Pedagogika na Akademii Pomorskiej prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych. Jego podstawą jest poznanie miejsca i znaczenia pedagogiki w systemie nauk, zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej, a także zrozumienie znaczenia opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych.

Studia na kierunku pedagogika w AP SŁUPSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku Pedagogika na Akademii Pomorskiej dzielą się na następujące specjalności: Edukacja elementarna z językiem angielskim, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Psychopedagogika. Lista zajęć nie należy do najkrótszych, a studenci muszą zmierzyć się, między innymi, z takimi przedmiotami jak: filozofia z elementami etyki, teoria wychowania, elementy psychologii klinicznej, psychologia jakości życia. Wszystkie przedmioty oraz specjalizacje mają za zadanie przekazanie wiedzy z różnymi aspektami, choć podstawą są kompetencje społeczne, które mają pomóc w programowaniu własnego rozwoju zawodowego, pogłębieniu rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, czy też w spojrzeniu na własną rolę w społeczeństwie. Absolwent powinien potrafić wdrażać poznaną wiedzę do praktyki zawodowej, oraz posiadać kompetencje działania profilaktycznego, socjoterapeutycznego i resocjalizacyjnego z uwzględnieniem problemów etycznych i wrażliwości na problemy i krzywdę innych. Zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w placówkach resocjalizacyjnych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, agencjach pracy tymczasowej, instytucjach systemu penitencjarnego.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Akademia Pomorska opinie? Ola, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Na studia przyprowadziło mnie powołanie. Szukałam miejsca i możliwości rozwinięcie swoich zainteresować oraz zrobienia kroku do przodu, nabrania doświadczenia. Chcę pracować z trudną młodzieżą i wiem, że studia pedagogiczne na Akademii Pomorskiej mnie do tego przygotują.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Akademii Pomorskiej w Słupsku:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowej diagnozy psychologiczno- pedagogicznej,
 • opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
 • realizacji zajęć prewencyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
 • projektowania działań opiekuńczych i wychowawczych w oparciu o zasady i metody wychowania opiekuńczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Akademii Pomorskiej w Słupsku znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w świetlicach kuratorskich,
 • w aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • w ośrodkach terapii uzależnień,
 • w poradniach pedagogiczno- psychologicznych,
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • w hospicjach,
 • w centrach pomocy rodzinie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dołączyć do grona studentów kierunku Pedagogika na Akademii Pomorskiej w Słupsku należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z następującymi przedmiotami: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzony ranking ocen/wyników egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotu do wyboru: język polski lub obcy (1% na poziomie podstawowym = 1pkt, 1% na poziomie rozszerzonym = 2pkt).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze (0)