zarządzanie akademia pomorska słupsk

Zarządzanie – Akademia Pomorska w Słupsku

Kierunek Zarządzanie na Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzony jest na Wydziale Filologiczno- Historycznym i realizowany na studiach licencjackich. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu biznesu w systemie gospodarki rynkowej, o jej instytucjonalnych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach z uwzględnieniem działalności instytucji sektora gospodarki, jak i sektora publicznego. Istotą Zarządzania na Akademii Pomorskiej jest przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomiczno- społecznym.

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Filologiczno- Historycznym Akademii Pomorskiej dzielą się na następujące specjalności: Menedżer sprzedaży, Rachunkowość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie transportem- spedycją- logistyką, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Każda specjalność posiada tzw. merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego. 

Menedżer sprzedaży: planowanie i zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe przedsiębiorstw, zarządzanie sprzedażą, public relations przedsiębiorstwa, merchandising, trening menedżera marketingu, organizacja przedsiębiorstw handlowych, marketing handlu i usług, techniki sprzedaży.

Rachunkowość: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, informatyczne systemy księgowe, dokumentacja kadrowo- płacowa, opodatkowanie działalności gospodarczej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem: podatki w działalności gospodarczej, ubezpieczenia w działalności gospodarczej, marketing, nowoczesne metody zarządzania, prognozowanie działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie zmianą i innowacjami, zarządzanie kapitałem obrotowym, prowadzenie e- biznesu, rachunkowość, analiza ekonomiczna, źródła finansowania, bankowość.

Zarządzanie transportem- spedycją- logistyką: elementy prawa w TSL, rachunek kosztów logistycznych i analizy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, logistyka produkcji, informatyczne systemy wspomagające zarządzanie logistyką, systemy logistyczne przedsiębiorstw, infrastruktura logiczna, rozliczenia handlowo- transportowe, ekonomika transportu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, doradztwo personalne, rozwój zasobów ludzkich, wartościowanie pracy i systemy wynagradzania, zarządzanie BHP, systemy motywacyjne, zarządzanie kompetencjami, budowanie marki pracodawcy, system informacji personalnej, kierowanie rozwojem osobistym pracownika w organizacji, coaching i mentoring, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, informatyczne programy kadrowo- płacowe. 

Wszystkie moduły kształcenia oraz realizowane w nich przedmioty mają za zadanie rozwinięcie konkretnych umiejętności. Jedną z nich jest na pewno umiejętność naukowej analizy zjawisk i interpretacji faktów oraz wyników badań i ekspertyz związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami sektora gospodarki. 

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań odnośnie przyszłych kierunków kształcenia. Jakie ma Akademia Pomorskia w Słupsku opinie? Magda, studentka III roku mówi:

„Zarządzanie na Akademii Pomorskiej to bardzo interesujące studia. Dlatego też miałam duży problem z wyborem swojej indywidualnej drogi kształcenia, bo interesowało mnie wiele rzeczy, na dodatek wiele różnych od siebie rzeczy. Natomiast po długim namyśle wybrałam Menedżera sprzedaży i nie żałuję, a nawet polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Akademii Pomorskiej w Słupsku: 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania nowoczesną organizacją sprzedażową, 
 • najnowszych trendów występujących w zakresie zarządzania personelem sprzedażowym,
 • podstaw prawnych rachunkowości oraz identyfikacji zasobów i źródeł finansowania,
 • ustalania ponoszonych kosztów i osiągania przychodów przez jednostki gospodarcze,
 • prognozowania i kreowania przyszłych zdarzeń w prowadzonym biznesie. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie: 

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierunku Zarządzanie znajdzie zatrudnienie jako:

 • regionalny kierownik sprzedaży,
 • kierownik działu handlowego,
 • specjalista do spraw współpracy z sieciami handlowymi,
 • kierownik biura obsługi klientów,
 • specjalista do spraw marketingu,
 • menedżer średniego i wyższego szczebla.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Biletem wstępu na studia na kierunku Zarządzanie Akademii Pomorskiej w Słupsku jest tzw. konkurs świadectw. Najważniejszymi przedmiotami są: matematyka i język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Słupsku

Akademia Pomorska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Słupsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologiczno - historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny na dyplomie oraz złożonych wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze (0)