Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Opolski

Celem kształcenia jest zapoznanie się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, czy zasobami ludzkimi. Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim to także wiedza z mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Zarządzania może wykorzystać we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrą menedżerską różnych szczebli. Może także podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo- badawczą. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Opolski opinie? Martyna, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to kierunek dla ludzi zdecydowanych. Zarówno zdecydowanych pod kątem kierunku kształcenia, jak i charakteru. Studia na Uniwersytecie Opolskim niezwykle rozwijają. Poznaję nie tylko zagadnienia związane z moją drogą edukacyjną, ale także uczę się czegoś, co rozwija mój charakter.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji danych na temat rynku i przedsiębiorstwa,
 • profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • rozwiązywania problemów ekonomiczno – finansowych podmiotów rynkowych,
 • działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym,
 • posługiwania się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie,
 • gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego,
 • zasad tworzenia strategii z uwzględnieniem gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 • zarządzania produkcją.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • kierownik wyższego i średniego szczebla w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Opolu

Uniwersytet Opolski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

Komentarze (0)