Zarządzanie – Uniwersytet Opolski

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym i realizowany w systemie dwustopniowym, czyli na studiach licencjackich i magisterskich. Celem kształcenia jest zapoznanie się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, czy zasobami ludzkimi. Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim to także wiedza z mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. 

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie kapitałem społecznym, Zarządzanie w sektorze rolnym, Zarządzanie w sektorze publicznym. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Zarządzania może wykorzystać we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrą menedżerską różnych szczebli. Może także podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo- badawczą. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Opolski opinie? Martyna, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to kierunek dla ludzi zdecydowanych. Zarówno zdecydowanych pod kątem kierunku kształcenia, jak i charakteru. Studia na Uniwersytecie Opolskim niezwykle rozwijają. Poznaję nie tylko zagadnienia związane z moją drogą edukacyjną, ale także uczę się czegoś, co rozwija mój charakter.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji danych na temat rynku i przedsiębiorstwa,
 • profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • rozwiązywania problemów ekonomiczno – finansowych podmiotów rynkowych,
 • działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym,
 • posługiwania się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie,
 • gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego,
 • zasad tworzenia strategii z uwzględnieniem gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 • zarządzania produkcją.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie: 

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • kierownik wyższego i średniego szczebla w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby rozpocząć studia na kierunku Zarządzania na Uniwersytecie Opolskim należy zdawać na maturze matematykę, język obcy a także przedmiot do wyboru (spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie).

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Opolu

Uniwersytet Opolski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

Komentarze (0)