Zarządzanie

Zarządzanie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to 35 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest opanowanie szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej to przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na Wydziale Cybernetyki mogą wykorzystać pracy na stanowiskach menedżerskich w biznesie i administracji, pełniąc funkcje specjalistów HR, analityków pracy, czy też specjalistów do spraw polityki personalnej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Marta, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to najlepszy kierunek studiów. Łączy w sobie różne dziedziny, rozwija naszą kreatywność, rozwija naszą osobowość, uczy kontaktu z ludźmi. Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie odkryłam w sobie nieznane wcześniej pokłady umiejętności, cech charakteru, zdolności. Z każdym może być podobnie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Warszawa

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych,
  • wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych,
  • prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach konsultingowych,
  • agencjach marketingowych,
  • agencjach public relations,
  • agencjach pośrednictwa pracy,
  • strukturach bezpieczeństwa państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku zarządzanie jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)