Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie informacyjne
 • matematyka
 • mikroekonomia
 • psychologia pracy
 • geografia ekonomiczna
 • nauka o organizacji 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zarządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, statystyka, finanse przedsiębiorstwa, prawo, marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlu, usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach gospodarczych i samorządowych, szkolnictwie, czy placówkach naukowo- badawczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Karol student II- stopnia Zarządzanie mówi:

„Wybrałem Zarządzanie jako kierunek studiów, bo wiedziałem, że posiadam cechy charakteru, które w połączeniu z gruntowną wiedzą mogą zapewnić mi dobry start w karierze zawodowej. Studiowanie Zarządzania to ciągłe kształcenie się, ciągła ciekawość, pewnego rodzaju wyścig na wiedzę i umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji zjawisk wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych,
 • zainicjowania i zorganizowania działalności gospodarczej w wybranej formie organizacyjno- prawnej,
 • pozyskiwania i prezentowania informacji finansowych,
 • zarządzania kosztami, majątkiem i inwestycjami,
 • pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlowych i innych usługowych,
 • różnego rodzaju agencjach konsultingowych,
 • organizacjach gospodarczych i samorządowych,
 • szkolnictwie,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Chcąc stworzyć listę kierunków perspektywicznych, na pewno musielibyśmy umieścić na niej Zarządzanie. W różnorodnych rankingach popularności dyscyplina ta zajmuje wysokie pozycje, zatem nietrudno zgadnąć, iż liczba kandydatów jest bardzo duża. Od czego muszą oni zacząć, aby dostać się na wymarzone studia? Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w systemie SOK, czyli internetowym Systemie Obsługi Kandydata. Taki krok można wykonać już na początku  ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, który składają wyłącznie te osoby, które zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. W systemie SOK zmieni się ich status na: „możesz składać dokumenty”. Komplet wymaganych dokumentów składa się w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na Zarządzanie są: matematyka, język obcy nowożytny, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, których wyniki przeliczane będą na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania wyniku egzaminu maturalnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Na liście olimpiad i konkursów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Zarządzanie znajdują się ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

Komentarze (0)