Administracja

Administracja

Akademia Ignatianum w Krakowie - kierunki studiów

Administracja – Akademia Ignatianum w Krakowie 2020/2021

Studia na specjalności administracja w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Logika 
 • Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
 • Savoir-vivre w życiu publicznym
 • Technologie informacyjne w administracji i polityce
 • Najnowsza historia Polski

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja i polityka publiczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zrozumienie wyzwań i nauczenie się projektowania najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienia warunków rozwoju obywatelom. Istotą nauki jest przygotowanie do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Administracji i polityki publicznej w Akademii Ignatianum w Krakowie może wykorzystać w instytucjach i urzędach administracji samorządowej na różnym poziomie (gminnym, powiatowym i wojewódzkim),  służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, czy placówkach kulturalnych.

Każdy kandydat na studia chce dowiedzieć się jak najwięcej o uczelni, w której chciałby zdobywać wykształcenie. Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie? Karol, student III- roku Administracji i polityki publicznej mówi:

„Wybierając kierunek studiów dla siebie, dobrze wiedziałem, że Administracja to szeroki kierunek. Ale dopiero zaczynając naukę w Akademii Ignatianum przekonałem się jak bardzo szeroki. Na naszej uczelni zdobywamy wiedzę znacznie szerszą niż na identycznych kierunkach. U nas to coś znacznie więcej niż Administracja. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację i politykę publiczną w Akademii Ignatianum:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury administracji rządowej i realizowanych przez nią zadań państwa,
 • analizowania i proponowania rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji rządowej,
 • postępowania administracyjnego,
 • pozyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • zarządzania projektami korzystającymi z wsparcia funduszy europejskich,
 • znajomości prawa konstytucyjnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • narzędzi e-administracji,
 • alternatywnych rozwiązań sporów,
 • etyki sfery publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja i polityka publiczna:

Absolwent kierunku Administracja i polityka publiczna w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki administracji w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)