Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Akademia Ignatianum w Krakowie 2020/2021

Studia na specjalności zarządzanie w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja społeczna
 • pedagogika ignacjańska
 • podstawy prawa
 • etyka życia publicznego
 • finanse publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • polityka innowacji
 • techniki negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie i nowe technologie, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest wykwalifikowanie kadry zarządzającej na potrzeby podmiotów działających w sferze publicznej, takich jak: instytucje publicznej, korporacje, przedsiębiorstwa. Istotą kierunku są zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy projektują i stosują wykorzystywane w procesie zarządzania nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: komunikacja społeczna, pedagogika ignacjańska, podstawy prawa, etyka życia publicznego, finanse publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka innowacji, techniki negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania i nowych technologii w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą wykorzystać w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w firmach konsultingowych, w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych, wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations, czy też w przedsiębiorstwach inwestycyjnych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Jarek student Zarządzania i nowych technologii mówi:

„Studia na kierunku „Zarządzanie i nowe technologie” w Akademii Ignatianum w Krakowie to świeże spojrzenie na ten temat. Wiedza, którą tutaj zdobywamy to połączenie różnych dziedzin. Dzięki temu posiadamy szersze umiejętności i jesteśmy lepiej przygotowani do rozpoczęcia życia zawodowego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości narzędzi nowych technologii w procesie zarządzania,
 • wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji,
 • prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent specjalności Zarządzanie w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie:

 • wykorzystać w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations,
 • w przedsiębiorstwach inwestycyjnych,
 • w przedsiębiorstwach działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)