Zarządzanie

Zarządzanie

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Zarządzanie – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to 11 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, a także rozwinięcie umiejętności i kompetencji do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym. Istotą jest przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: ochrona własności intelektualnej, statystyka opisowa, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczna, zarządzanie jakością.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Zarządzania może wykorzystać w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych różnego typu i wielkości, agencjach konsultingowych, instytucjach około-biznesowych, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim opinie? Antoni student I- stopnia Zarządzania mówi:

„Wybrałem studia na kierunku Zarządzanie, bo w przyszłości chciałbym zająć się promocją muzyczną. Marzę o własnej wytwórni, studiu nagraniowym, agencji koncertowej. A żeby to zrobić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego wybrałem Akademię im. Jakuba z Paradyża. Tutaj dowiem się wszystkiego. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii im. Jakuba z Paradyża:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • skutecznego komunikowania się,
  • współczesnych koncepcji oraz instrumentów współpracy i konkurowania organizacji w otoczeniu społeczno– gospodarczym,
  • interpretacji współczesnych koncepcji zarządzania i teorii przedsiębiorstw,
  • negocjacji,
  • pracy w zespole.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
  • jednostkach samorządowych,
  • instytucjach non-profit,
  • agencjach konsultingowych,
  • instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie. Studia może podjąć kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie- wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komentarze (0)