• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, warunków determinujących ich rozwój, zarządzania w wielu dyscyplinach. Studenci uczą się jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym, wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne, optymalizować procesy inwestycyjne.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie firmą, Informatyczne systemy zarządzania- SAP. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie, nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka, mikroekonomia, prawo gospodarcze, zarządzanie strategiczne, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, rachunkowość finansowa, finanse międzynarodowe, ekonomika organizacji przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczna, negocjacje w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w roli specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, specjalistów ds. zarzadzania jakością, specjalistów ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, specjalistów ds. zarządzania bezpieczeństwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne zarządzanie w biznesie
  • Zarządzanie w branży e – commerce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business intelligence w zarządzaniu
  • Logistyka i innowacje w zarządzaniu produkcją
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami w organizacjach
  • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nowoczesne zarządzanie w biznesie
  • Zarządzanie w branży e – commerce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Business intelligence w zarządzaniu
  • Logistyka i innowacje w zarządzaniu produkcją
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami w organizacjach
  • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Opinie (1)

paula Ocena odpowiedz

Jeśli miałabym wystawić ocenę mojej uczelni, czyli Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, to byłaby to piątka. Tutaj do kształcenia podchodzi się poważnie i innowacyjnie. Każdemu kierunkowi studiów patronuje znacząca firma ? to świadczy o tym, że uczelnia inwestuje w swoich studentów.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: