• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest naWydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Nadrzędnym założeniem nauki jest przygotowanie do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. Studenci poznają materiały budowlane i ich wytrzymałość, instrumenty pomiarowe, zasady rysunku technicznego, oraz wymogi prawne projektowania dróg, mostów czy budynków.

    Studia na kierunku Budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach dzielą się na następujące specjalności: Budownictwo mieszkaniowe, Nieruchomości, Drogi i autostrady, Renowacja i modernizacja, Zarządzanie inwestycjami, Drogi kolejowe, Systemy inteligentnego budynku. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, materiały budowlane, budownictwo ogólne, technologia i organizacja budowy, prowadzenie działalności budowlanej, komputerowe wspomaganie projektów, prawo w budownictwie, pomiary inżynierskie, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. A co po studiach? Absolwenci Budownictwa w WST mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych, laboratoriach przemysłowych, biurach badań i analiz, nadzorze budowlanym, jednostkach administracji państwowej.

    wymagania rekrutacyjne

     

    dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

to Ocena

Bardzo wysoko oceniam Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, bo to nowoczesna uczelnia, która kształci prawdziwych specjalistów. Dlatego nie martwię się o to, co będę robił po ukończeniu studiów


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: