• MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

    Kierunek Mechatronika w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest naWydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Założeniem kształcenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, między innymi, z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki i robotyki. Studenci poznają tajniki projektowania i eksploatacji inteligentnych maszyn, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury medycznej, diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w nowoczesnej gospodarce.

    Studia na kierunku Mechatronika w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach dzielą się na następujące specjalności: Samochody elektryczne i hybrydowe, Inżynieria medyczna, Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych, Systemy inteligentne, Mechatronika pojazdów, Automatyka i sterowanie, Mechatronika przemysłowa. Każda specjalność odpowiada za nabycie innych umiejętności, a także poprowadzenie na konkretną drogę pracy zawodowej. A jakie przedmioty studenci muszą zaliczyć w toku nauki? W programie nauczania znajdują się: programowanie robotów przemysłowych, programowanie sterowników PLC, systemy wizyjne w mechatronice, grafika inżynierska i zapis konstrukcji, mechanika techniczna, język programowania JAVA, dynamika i sterowanie robotów, budowa i programowanie mikrokontrolerów. Absolwenci Mechatroniki w WST bez trudu znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu elektromaszynowego, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, firmach wdrożeniowych i eksploatacyjnych urządzeń, firmach z branży medycznej.

    wymagania rekrutacyjne

     

    dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

pawel Ocena

Od zawsze interesowałem się elektroniką, informatyką, różnymi technicznymi zagadnieniami, więc wybór Mechatroniki na kierunek studiów był raczej prosty, a nawet oczywisty. A dlatego studiuję ten kierunek w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, bo to po prostu świetna uczelnia, na której uczę się rzeczy ważnych, potrzebnych, niezbędnych do tego, by po ukończeniu studiów bez kłopotów znaleźć pracę w zawodzie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: