• INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów inżynieria odnawialnych źródeł energii
  Kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii  jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. W ramach studiów pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii zdobędziesz podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn i całych instalacji w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
  Co więcej, będziesz w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko. Nauczysz się także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn oraz komputerowego wspomagania projektowania i symulacji działania instalacji OZE. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.
  Inżynier Odnawialnych Źródeł Energii zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaiki, biomasy, biopaliw itp.: odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
  • Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • badania i rozwój efektywności instalacji oze
  • Budowa i serwisowanie instalacji oze

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA W MEDYCYNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów inżynieria w medycynie

  Inżynieria w medycynie to kierunek studiów związany z nowoczesną działalnością inżynierską. Podstawą kierunku jest wzajemne przenikanie się najnowszych technologii i osiągnięć medycyny. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, elektronicznej, informatyki oraz nauk medycznych.

  Inżynieria w medycynie to:

  • projektowanie zaopatrzenia ortopedycznego, implantów i sztucznych narządów, wyposażenia rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego do diagnozowania i leczenia w jednostkach służby zdrowia, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych,
  • analizowanie i przetwarzanie sygnałów medycznych (elektrokardiografia, elektromiografia, elektroencefalografia) oraz obrazów medycznych (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia), w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
  • programowanie i tworzenie aplikacji medycznych,
  • wspieranie i obsługa techniczna aparatury medycznej, współpraca z lekarzami w jednostkach służby zdrowia w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzenie i administracja baz danych,
  • akredytowanie oraz atestowanie aparatury i urządzeń medycznych,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji już istniejących.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie w medycynie
  • Sztuczna inteligencja w medycynie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Innowatyka w medycynie
  • It w medycynie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Innowatyka w medycynie
  • It w medycynie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Inżynieria w medycynie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria medyczna, b)pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja i transport.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Do głównych obszarów działalności inżynierów mechaników należy: projektowanie konstrukcji mechanicznych i mechatronicznych, projektowanie, realizacja oraz automatyzacja procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prowadzenie prac badawczych w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

  Współcześnie wszystkie te obszary oparte są o zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.). Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn należy do kierunków kształcenia uruchomionych na samym początku istnienia poprzedniczki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy – i jako jedyny na tej uczelni jest nieprzerwanie realizowany od 1951 roku. Jego tradycje sięgają więc już prawie 70 lat.

  Wielokrotnie podlegał ocenie uzyskując najwyższe oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje ścisła współpraca z firmami naszego regionu przejawiająca się dostosowywaniem programów nauczania do ich aktualnego zapotrzebowania.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcja maszyn
  • Technologia budowy maszyn

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Badania i rozwój
  • Utrzymanie ruchu
  • Konstrukcja dronów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcja maszyn
  • Technologia budowy maszyn

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Badania i rozwój
  • Utrzymanie ruchu
  • Konstrukcja dronów

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechatronika, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, zarządzanie jakością i produkcją, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie techniką, automatyka i robotyka, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów mechatronika

  Mechatronik zajmuje się: doborem elementów modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych projektowaniem, wytwarzaniem części maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługą wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń mechatronicznych opracowaniem procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych sterowaniem maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę obsługiwaniem i serwisowaniem maszyn i układów mechatronicznych Kształcenie na kierunku Mechatronika rozpoczęło się w roku akademickim 2018/2019.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie sterowników
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika przemysłowa
  • Mechatronika pojazdów

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechatronika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKA I TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Transport i logistyka

  Studenci kierunku Transportu i Logistyka zajmować będą się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi projektowania procesów logistycznych, zarządzania i organizacji w magazynach, zarządzaniem przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi, projektowania systemów transportowych, eksploatacji środków transportu, likwidacją szkód w pojazdach oraz organizacją ruchu drogowego. Kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia trwa 7 semestrów.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka
  • Inżynieria pojazdów
  • Inżynieria ruchu drogowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie systemami logistycznymi
  • Inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka
  • Inżynieria ruchu drogowego
  • Inżynieria powypadkowa w transporcie
  • Organizacja transportu
  • Transport drogowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie systemami logistycznymi
  • Inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek transport jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (9)

Marek Ocena odpowiedz

Szczerze polecam Inżynierie Odnawialnych Źródeł Energii! Kierunek bardzo rozwojowy pozwalający rozwinąć się w swojej specjalizacji. Wykładowcy dobrze zorientowani w temacie, idący do przodu z duchem nowych technologii.

honorata Ocena odpowiedz

Cieszę się, że studiuję w Bydgoszczy i cieszę się, że studiuję w UTP. Zarówno miasto, jak i uczelnia mają bardzo wiele do zaoferowania studentom, więc jeśli miałabym jeszcze raz wybierać miejsce swojego kształcenia, to ponownie postawiłabym na Bydgoszcz i Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy

paweł Ocena odpowiedz

Studiując na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym wiem, że stawiam pierwszy, poważny krok w kierunku drogi zawodowej. Zdobywam wiedzę i umiejętności, dzięki którym będę czuł się pewnie na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy

adi Ocena odpowiedz

UTP to nowoczesna uczelnia i świadczy o tym chociażby fakt, że otwiera kierunki, których nie proponuje żadna inna uczelnia w Polsce

bartosz Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn to spełnienia moich marzeń z dzieciństwa, kiedy lubiłem coś składać, lepić, majsterkować, budować. To dla mnie, po prostu, naturalna, kolej rzeczy

zadowolony Ocena odpowiedz

Chciałem wykształcić się w dziedzinie nowoczesnej, która niedługo dojdzie do głosu i stanie się bardzo ważnym elementem życia i gospodarki. Taką dziedzinę znalazłem właśnie tutaj, na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, najlepszej uczelni na świecie

ewelina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy są wymagające, niełatwe i nie da się przejść przez nie tylnymi drzwiami. To ich najważniejsza i najlepsza cecha. Ta uczelnia kształci prawdziwych specjalistów, którzy bez problemu poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.

Student UTP Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Wszystko ładnie i pięknie ale zaliczenie mechaniki na transporcie zaliczane jest do cudów :-)

Wykładowca mechaniki. W odpowiedzi do: Student UTP odpowiedz

Student kierunku Transport pomylił bowiem studia z kursem na prawo jazdy.