MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Dodaj do ulubionych

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | mechanika i budowa pojazdów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności mechanika i budowa pojazdów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | mechanika i budowa pojazdów - uczelnie >

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Studia przygotują ich do wykorzystywania technik komputerowych i inżynierskich w praktyce, obsługi i naprawy pojazdów oraz organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu. Co więcej nauczą się projektowania maszyn, systemów i urządzeń energetycznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z mechaniki i budowy pojazdów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechanika i budowa pojazdów: hybrydowe systemy napędowe, maszyny robocze, mechanical engineering - product engineering, pojazdy chłodnicze, pojazdy samochodowe, pojazdy szynowe.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych oraz firmach z branży motoryzacyjnej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które rozważają złożenie aplikacji na kierunek mechanika i budowa pojazdów, powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego. Wszystkie aktualne wytyczne znajdują się na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • dowolnie wybrany przedmiot.

W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa pojazdów stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa pojazdów studia niestacjonarne

Mechanika i budowa pojazdów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa pojazdów studia I stopnia

Mechanika i budowa pojazdów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa pojazdów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mechanika płynów
 • Zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
 • Podstawy systemów drogowych i komunalnych
 • Eksperymentalne metody badania pojazdów
 • Samochody elektryczne
 • Zarządzanie finansami
 • Prawo patentowe
 • Kinetyka cieczy i gazów
 • Chemia przemysłowa
 • Elektronika w maszynach i pojazdach

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • technik komputerowych
 • projektowania i stosowania układów napędowych
 • diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych
 • organizowania i prowadzenia badań w zakresie sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi
 • twórczego rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn roboczych
 • projektowania, analizy oraz przeprowadzania badań konstrukcji maszyn
 • budowy i eksploatacji pojazdów autonomicznych
 • systemów sterowania i autonomizacji pojazdów

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Mechanika i budowa maszyn to studia skierowane do wszystkich pasjonatów techniki, którzy chcieliby rozwijać się w tym kierunku i związać z nim swoją przyszłość zawodową. W ramach kształcenia zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, w tym nauk technicznych i informatycznych. Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, ścisłymi i informatycznymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat budowy maszyn oraz rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i obsługowo-naprawczych.

Ponadto skupią się na rozwijaniu technicznych umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się warsztatu pracy inżyniera oraz podejmowania działań wytwórczych i badawczych. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki komputerowe w codziennej działalności projektowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Ukończenie studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku mechanika i budowa pojazdów znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i różnego rodzaju pojazdy oraz w laboratoriach badawczych. Co więcej mogą objąć stanowisko konstruktora, projektanta maszyn i pojazdów, doradcy technicznego oraz menedżera produktu. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i budowa pojazdów:

 • biura projektowe

 • pracownie konstrukcyjne

 • ośrodki badawcze

 • laboratoria naukowe

 • przedsiębiorstwa eksploatujące pojazdy i maszyny

 • przedsiębiorstwa handlowe

 • przemysł motoryzacyjny

 • serwisy samochodowe

 • zakłady produkcyjne

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia