MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa pojazdów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | mechanika i budowa pojazdów - uczelnie >

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Studia przygotują ich do wykorzystywania technik komputerowych i inżynierskich w praktyce, obsługi i naprawy pojazdów oraz organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu. Co więcej nauczą się projektowania maszyn, systemów i urządzeń energetycznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z mechaniki i budowy pojazdów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechanika i budowa pojazdów: hybrydowe systemy napędowe, maszyny robocze, mechanical engineering - product engineering, pojazdy chłodnicze, pojazdy samochodowe, pojazdy szynowe.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku mechanika i budowa pojazdów najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych oraz firmach z branży motoryzacyjnej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które rozważają złożenie aplikacji na kierunek mechanika i budowa pojazdów, powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego. Wszystkie aktualne wytyczne znajdują się na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to:

 • biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa pojazdów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mechanika płynów
 • Zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
 • Podstawy systemów drogowych i komunalnych
 • Eksperymentalne metody badania pojazdów
 • Samochody elektryczne
 • Zarządzanie finansami
 • Prawo patentowe
 • Kinetyka cieczy i gazów
 • Chemia przemysłowa
 • Elektronika w maszynach i pojazdach

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • technik komputerowych
 • projektowania i stosowania układów napędowych
 • diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych
 • organizowania i prowadzenia badań w zakresie sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi
 • twórczego rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn roboczych
 • projektowania, analizy oraz przeprowadzania badań konstrukcji maszyn
 • budowy i eksploatacji pojazdów autonomicznych
 • systemów sterowania i autonomizacji pojazdów

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Mechanika i budowa maszyn to studia skierowane do wszystkich pasjonatów techniki, którzy chcieliby rozwijać się w tym kierunku i związać z nim swoją przyszłość zawodową. W ramach kształcenia zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, w tym nauk technicznych i informatycznych. Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, ścisłymi i informatycznymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat budowy maszyn oraz rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i obsługowo-naprawczych.

Ponadto skupią się na rozwijaniu technicznych umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się warsztatu pracy inżyniera oraz podejmowania działań wytwórczych i badawczych. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki komputerowe w codziennej działalności projektowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Ukończenie studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku mechanika i budowa pojazdów znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i różnego rodzaju pojazdy oraz w laboratoriach badawczych. Co więcej mogą objąć stanowisko konstruktora, projektanta maszyn i pojazdów, doradcy technicznego oraz menedżera produktu. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i budowa pojazdów:

 • biura projektowe
 • pracownie konstrukcyjne
 • ośrodki badawcze
 • laboratoria naukowe
 • przedsiębiorstwa eksploatujące pojazdy i maszyny
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przemysł motoryzacyjny
 • serwisy samochodowe
 • zakłady produkcyjne
 • własna działalność gospodarcza.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa pojazdów studia niestacjonarne

Mechanika i budowa pojazdów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa pojazdów studia I stopnia

Mechanika i budowa pojazdów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)