Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | lotnictwo i kosmonautyka - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z lotnictwa i kosmonautyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka: administracja publiczna, administracja europejska, administracja w biznesie, administracja w ochronie zdrowia, administracja skarbowa, administracja danych osobowych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku lotnictwo i kosmonautyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, j. angielski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka:

 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • język angielski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lotnictwo i kosmonautyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lotnictwo i kosmonautykę

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka? Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonauyka kształcą w zakresie podstaw teoretycznych w obszarze nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą zasad i problemów funkcjonowania instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa.

Zdobędziesz też wiedzę z takich dziedzin jak: matematyka, informatyka czy fizyka, a także grafika inżynierka oraz aerodynamika. Dodatkowo zdobędziesz umiejętności miękkie niezbędne do pełnienia roli managera, dzięki którym będziesz w stanie wykorzystać metody i techniki organizowania, koordynowania, kontrolowania oraz motywowania w instytucjach i organizacjach lotniczych.

 

W programie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Mechanika lotu
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Silniki lotnicze i kosmiczne
 • Eksploatacja statków latających
 • Podstawy automatyki i sterowania
 • Algebra z geometrią
 • Lotnicze silniki turbinowe
 • Eksploatacja Silników Lotniczych
 • Podstawy Biorobotyki

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki stosowanej niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego stosowanego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także przeprowadzania podstawowych obliczeń związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych,
 • struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych,
 • ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji,
 • programowania komputerów, ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzania i walidacji obliczeń inżynierskich na komputerach, zna podstawowe algorytmy numeryczne matematyki stosowanej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka będzie oscylował głownie wokół nauk technicznych i wojskowych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk fizycznych i technicznych, elektroniki, informatyki czy zagadnień związanych z wojskowością. Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Astronomia układu słonecznego
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Zarządzanie czasem

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Program nauczania na powyższym kierunku będzie miał w dużej części wymiar praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się projektowania oraz wytwarzania statków powietrznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Ponadto rozwiniesz zdolności z zakresu zarządzania ruchem lotniczym czy systemami nawigacyjnymi. Studenci nauczą się także języka angielskiego, którego poznanie jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w branży lotniczej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie lotnictwo i kosmonautyka to jedne z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Co ważniejsze jest to rynek, który rozwija swoje skrzydła także w Polsce.

Takie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sprawia, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w tej branży. Jeżeli zatem interesujesz się przestrzenią powietrzną to Lotnictwo i kosmonautyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować lotnictwo i kosmonautykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek lotnictwo i kosmonautyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego.

Co więcej będziesz mógł także posiadać umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizujących zadania dla lotnictwa.

Będziesz mógł pracować w lotnictwie cywilnym, służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy czy zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego. Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem jesteś zainteresowany tematem lotnictwa to może być kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w lotnictwie cywilnym,
 • pracownik służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy,
 • pracownik w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka studia niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka studia I stopnia

Lotnictwo i kosmonautyka studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Miasta, które oferują studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (1)

SdvillMef odpowiedz

porphychem com Tegs: porphychem sas https://chimmed.ru/ ?? ????? ???? ?????? ???