Chemical technology studia - kierunek studiów

Wszystko, co nas otacza składa się z atomów połączonych różnymi wiązaniami chemicznymi. Śmiało można posunąć się do stwierdzenia, że cały świat opiera się na współgraniu chemii, biologii i fizyki, dzięki czemu mamy okazję obserwować między innymi zmiany pogody i opady atmosferyczne. Jednakże chemia to nie tylko procesy zachodzące spontanicznie w przyrodzie, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Dokonania współczesnej chemii są widoczne w niemal wszystkich przedmiotach codziennego użytku, począwszy od plastikowych części komputerów i tapicerki samochodowej, na perfumach i kosmetykach skończywszy. Dla młodych ludzi biegle posługujących się językiem angielskim, zafascynowanych naukami przyrodniczymi, chcących rozwiązywać nieodkryte jeszcze zagadki techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji rozmaitych materiałów powstały studia na kierunku chemical technology. Jeśli czujesz, że opis ten charakteryzuje cię w pełni, aplikacja na ten kierunek może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Jaką wiedzę posiądziesz jako student na kierunku chemical technology? Przede wszystkim gruntownie ukształtowaną, praktyczną i potrzebną na współczesnym rynku pracy. Pierwszym wyzwaniem, jakie napotkasz na swojej studenckiej drodze, będzie przyzwyczajenie się do przyswajania informacji płynących z wykładów i warsztatów w języku angielskim. Stopniowo rozszerzysz swoją wiedzę o techniczną terminologię, poznasz nowe słownictwo i oswoisz się z tym najbardziej uniwersalnym językiem świata w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z innymi naukowcami. W toku studiów nie unikniesz rzetelnego przeszkolenia z fizyki - bowiem razem z chemią tworzą nierozerwalną spójność i często niemożliwe jest określenie, czy dane zjawisko zaistniało dzięki istnieniu chemii, czy może fizyki. Praktyczne zajęcia w laboratoriach chemicznych pozwolą ci na poznanie pracy naukowców pracujących nad różnorodnymi procesami chemicznymi prowadzącymi do wytworzenia produktu o określonych właściwościach. Nauczysz się bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi, często uznawanymi za niebezpieczne. Poznasz podstawowe zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, aby twoje przyszłe dokonania nie zaburzyły ekosystemu. Nauczysz się obsługi sprzętów i maszyn laboratoryjnych oraz programów komputerowych ułatwiających nadzorowanie przeprowadzanych doświadczeń.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku chemical technology? W laboratoriach, gdzie zajmiesz się przeprowadzaniem doświadczeń, których efekt powielony na większą skalę może okazać się rewolucyjny. Zasilisz grono firm i korporacji na całym świecie zajmujących się projektowaniem i realizacją wszelkich procesów produkcyjnych. Pod kątem ochrony środowiska zajmiesz się kontrolą materiałów wychodzących spod maszyn w fabrykach.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na studia na kierunku chemical technology na Politechnice Poznańskiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, chemia, matematyka, fizyka, biologia. Ponadto należy władać językiem angielskim na poziomie B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMICAL TECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemical technology

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się zaawansowaną terminologią naukową w języku angielskim
  • podstaw ochrony środowiska
  • bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi
  • przekształcania surowców w użyteczne ludziom produkty
  • optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów
  • monitorowania i automatycznej kontroli procesów chemicznych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemical technology?

Absolwent kierunku chemical technology znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik projektowania i realizacji procesów produkcyjnych
  • pracownik zakładów przemysłu chemicznego
  • pracownik uczelni wyższych, instytutów naukowych, szkolnictwa
  • pracownik branży z pogranicza bioinżynierii molekularnej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMICAL TECHNOLOGY

Komentarze (0)