Chemical technology studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Wszystko, co nas otacza składa się z atomów połączonych różnymi wiązaniami chemicznymi. Śmiało można posunąć się do stwierdzenia, że cały świat opiera się na współgraniu chemii, biologii i fizyki, dzięki czemu mamy okazję obserwować między innymi zmiany pogody i opady atmosferyczne. Jednakże chemia to nie tylko procesy zachodzące spontanicznie w przyrodzie, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Dokonania współczesnej chemii są widoczne w niemal wszystkich przedmiotach codziennego użytku, począwszy od plastikowych części komputerów i tapicerki samochodowej, na perfumach i kosmetykach skończywszy. Dla młodych ludzi biegle posługujących się językiem angielskim, zafascynowanych naukami przyrodniczymi, chcących rozwiązywać nieodkryte jeszcze zagadki techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji rozmaitych materiałów powstały studia na kierunku chemical technology. Jeśli czujesz, że opis ten charakteryzuje cię w pełni, aplikacja na ten kierunek może okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę posiądziesz jako student na kierunku chemical technology? Przede wszystkim gruntownie ukształtowaną, praktyczną i potrzebną na współczesnym rynku pracy. Pierwszym wyzwaniem, jakie napotkasz na swojej studenckiej drodze, będzie przyzwyczajenie się do przyswajania informacji płynących z wykładów i warsztatów w języku angielskim. Stopniowo rozszerzysz swoją wiedzę o techniczną terminologię, poznasz nowe słownictwo i oswoisz się z tym najbardziej uniwersalnym językiem świata w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z innymi naukowcami. W toku studiów nie unikniesz rzetelnego przeszkolenia z fizyki - bowiem razem z chemią tworzą nierozerwalną spójność i często niemożliwe jest określenie, czy dane zjawisko zaistniało dzięki istnieniu chemii, czy może fizyki. Praktyczne zajęcia w laboratoriach chemicznych pozwolą ci na poznanie pracy naukowców pracujących nad różnorodnymi procesami chemicznymi prowadzącymi do wytworzenia produktu o określonych właściwościach. Nauczysz się bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi, często uznawanymi za niebezpieczne. Poznasz podstawowe zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, aby twoje przyszłe dokonania nie zaburzyły ekosystemu. Nauczysz się obsługi sprzętów i maszyn laboratoryjnych oraz programów komputerowych ułatwiających nadzorowanie przeprowadzanych doświadczeń.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku chemical technology? W laboratoriach, gdzie zajmiesz się przeprowadzaniem doświadczeń, których efekt powielony na większą skalę może okazać się rewolucyjny. Zasilisz grono firm i korporacji na całym świecie zajmujących się projektowaniem i realizacją wszelkich procesów produkcyjnych. Pod kątem ochrony środowiska zajmiesz się kontrolą materiałów wychodzących spod maszyn w fabrykach.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na studia na kierunku chemical technology na Politechnice Poznańskiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, chemia, matematyka, fizyka, biologia. Ponadto należy władać językiem angielskim na poziomie B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMICAL TECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku chemical technology

UCZELNIE, GDZIE CHEMICAL TECHNOLOGY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU CHEMICAL TECHNOLOGY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemical technology

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się zaawansowaną terminologią naukową w języku angielskim
 • podstaw ochrony środowiska
 • bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi
 • przekształcania surowców w użyteczne ludziom produkty
 • optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów
 • monitorowania i automatycznej kontroli procesów chemicznych

Jak wyglądają studia na kierunku Chemical technology

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Chemical technology można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami chemicznymi i technicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wszyscy studenci kierunku Chemical technology będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć akademickich o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi i technicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • marketing i zarządzanie
 • chemia analityczna
 • chemia ciała stałego

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku Chemical technology zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podstaw technologii chemicznej, nieorganiczną i organiczną. Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności z inżynierii materiałowej czy grafiki inżynierskiej. Studenci zdobędą także kompetencje z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMICAL TECHNOLOGY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Chemical technology będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMICAL TECHNOLOGY STUDIA I STOPNIA

CHEMICAL TECHNOLOGY STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemical technology?

Absolwent kierunku chemical technology znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik projektowania i realizacji procesów produkcyjnych
 • pracownik zakładów przemysłu chemicznego
 • pracownik uczelni wyższych, instytutów naukowych, szkolnictwa
 • pracownik branży z pogranicza bioinżynierii molekularnej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMICAL TECHNOLOGY

Komentarze (0)