Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna

Dodaj do ulubionych

Inżynieria farmaceutyczna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Inżynieria farmaceutyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria farmaceutyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię farmaceutyczną

W programie studiów na kierunku inżynieria farmaceutyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Biologia komórki
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Podstawy biotechnologii
 • Elementy statystyki
 • Fizjologia z elementami anatomii
 • Mikrobiologia
 • Termodynamika procesowa
 • Technologia postaci leku
 • Farmakologia ogólna
 • Podstawy toksykologii
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych
 • obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi
 • podstaw biotechnologii i bioinżynierii produkcyjnej
 • projektowania postaci leku i jego kontroli
 • projektowania i kontroli procesów technologicznych
 • badań produktów spożywczych i kosmetyków

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna?

Współczesny dorobek biotechnologiczny pozwolił światu wyzdrowieć z epidemii chorób uznawanych niegdyś za śmiertelne. Badania nad organizmami żywymi pozwoliły poznać zasady ich działania oraz wpływy, jakie wzajemnie na siebie wywierają.
Tym samym dowiedziono, że niektóre rośliny połączone ze szczyptą odczynników chemicznych wyodrębnionych na drodze pracy laborantów są w stanie służyć człowiekowi w profilaktyce i leczeniu rozmaitych dolegliwości, a także poprawiać ich wygląd i samopoczucie produktami wpływającymi na stan ich włosów, skóry i paznokci.
Rolą inżynierów farmaceutycznych jest połączenie dorobku naukowego dziedzin przyrodniczych poprzez proces wytwarzania substancji leczniczych i kosmetycznych mających szerokie zastosowanie medyczne.
 

1. Tryb studiów

Dziś znaczna część uczelni ma w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne (dzienne), jak i niestacjonarne (zaoczne). Część z kierunków wciąż ma wyłącznie formę stacjonarną. Co wpływa na taką decyzję? Przede wszystkim jest to specyfika kierunku oraz obszerna podstawa programowa, która nie mogłaby być zrealizowana podczas weekendowych zjazdów naukowych.

 

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia stacjonarne dają taką możliwość – zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia, dzięki czemu przyszli inżynierowie swoją wiedzę i kompetencje otrzymują na bieżąco. Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna możesz podjąć w formie studiów stacjonarnych

 

2. Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę dadzą ci studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna? Dobrze ugruntowaną, praktyczną, dającą przyszłościowe perspektywy zatrudnienia.

Dzięki zajęciom warsztatowym w laboratoriach będziesz miał okazję brać czynny udział w pracy swoich starszych kolegów, co pod kątem praktycznym przygotuje cię do pracy ze sprzętem laboratoryjnym, programami komputerowymi ułatwiającymi monitorowanie przebiegu poszczególnych badań oraz wdroży cię do tajników poprawnego używania odczynników chemicznych uznawanych za niebezpieczne.

 
W programie studiów na kierunku inżynieria farmaceutyczna takie przedmioty jak np.:
 • biologia komórki
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia organiczna 
 • elementy profesjonalizmu 
 • elementy statystyki 
 • filozofia z bioetyką 
 • fizjologia z elementami anatomii 
 • metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
 • mikrobiologia 
 • podstawy biotechnologii 
 • psychologia

 

3. Nabywane umiejętności

Kierunki studiów takie jak inżynieria farmaceutyczna mają rozbudowaną podstawę kształcenia. Wykraczają one znacznie poza zagadnienia ściśle medyczne i obejmują także te charakterystyczne dla nauk ścisłych.

Studenci poznawać będą bowiem tajniki projektowania oraz wytwarzania leków, kosmetyków, czy suplementów. Na przyszłych inżynierów czeka zatem szereg wykładów, lecz przede wszystkim ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których studenci:

 • poznają funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego;
 • nauczą się, jak projektować różnorodne postaci leków;
 • zdobędą kompetencje z zakresu kontrolowania procesów produkcyjnych.

 

Tego typu kierunki wyposażą swoich studentów w pakiet szerokiej wiedzy technicznej, która uczyni ich specjalistami z zakresu farmakologii przemysłowej. Dziś bowiem sektor gospodarczy związany z wytwarzaniem leków jest niezwykle potężny.

Dzięki zaawansowanym technologiom mamy dziś dostęp do środków farmakologicznych, pozwalającymi na skuteczną walkę z chorobami, które jeszcze kilkanaście lat temu były nieuleczalne.

 

4. Gdzie studiować inżynierię farmaceutyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria farmaceutyczna:

Ile trwają studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna?

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia I stopnia na kierunku inżynieria farmaceutyczna to czas zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji, który trwa trzy i pół roku (siedem semestrów). Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Absolewnci mogą kontynuować studia na II stopniu w ramach kierunków pokrewnych do inżynierii farmaceutycznej. To idealny moment, by wzbogacić swoje kompetencje. Studenci podczas nauki na tym stopniu przygotowywać się będą także do obrony pracy magisterskiej, która zapewni im tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria farmaceutyczna?

Gdzie się zatrudnisz po studiach na kierunku inżynieria farmaceutyczna? Będziesz przygotowany do pracy w branży farmaceutycznej i kosmetycznej zarówno przy produkcji leków oraz kosmetyków, jak i przy ich dystrybucji i handlu.
Dla studentów zainteresowanych karierą naukową będą czekały rozmaite laboratoria badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli cenisz sobie kontakt z ludźmi, a twoje umiejętności interpersonalne sprawdzą się w branży handlowej, nawiążesz współpracę z firmami medycznymi i kosmetycznymi zajmującymi się wprowadzaniem produktów na rynek.
Staniesz się kompetentnym pracownikiem kontroli żywności, chroniącym swoją pracą nieświadomych zagrożenia konsumentów przed mogącym nieść za sobą tragiczne konsekwencje, zatruciem pokarmowym i epidemiom.
 
Absolwent kierunku inżynieria farmaceutyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytutów naukowo-badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego
 • pracownik firm odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów leczniczych na rynek
 • pracownik branży kosmetologicznej
 • pracownik laboratoriów naukowych zajmujący się higieną ogólną, kontrolą i badaniami żywności

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Komentarze (2)

Adam odpowiedz

Nie polecam, mało konkretny kierunek - niby farmacja a niby inżynieria, z perspektywy czasu wybrałbym farmację - szersze perspektywy i konkretniejszy zawód.

Uczen odpowiedz

A teraz jeszcze na Politechnice Rzeszowskiej