Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna studia – kierunek studiów

Współczesny dorobek biotechnologiczny pozwolił światu wyzdrowieć z epidemii chorób uznawanych niegdyś za śmiertelne. Badania nad organizmami żywymi pozwoliły poznać zasady ich działania oraz wpływy, jakie wzajemnie na siebie wywierają.
Tym samym dowiedziono, że niektóre rośliny połączone ze szczyptą odczynników chemicznych wyodrębnionych na drodze pracy laborantów są w stanie służyć człowiekowi w profilaktyce i leczeniu rozmaitych dolegliwości, a także poprawiać ich wygląd i samopoczucie produktami wpływającymi na stan ich włosów, skóry i paznokci. Rolą inżynierów farmaceutycznych jest połączenie dorobku naukowego dziedzin przyrodniczych poprzez proces wytwarzania substancji leczniczych i kosmetycznych mających szerokie zastosowanie medyczne.
Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna otwierają drogę do zawodów z pogranicza chemii, biologii i technologii ludziom szczególnie zainteresowanym rozwiązywaniem niewyjaśnionych jeszcze zagadek technicznych i pracą w laboratoriach badawczych. Jeśli jesteś ambitny, nauczyciele zwykle chwalili twoje umiejętności analitycznego rozwiązywania problemów, nie miałeś problemów z nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, a ponadto aspirujesz do zrewolucjonizowania świata przełomowymi odkryciami, aplikuj!

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, chemia, biologia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, informatyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.06.2020
do 12.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.09.2020
do 22.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.09.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 14.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 06.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 31.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.09.2020
do 21.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 31.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię farmaceutyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych
 • obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi
 • podstaw biotechnologii i bioinżynierii produkcyjnej
 • projektowania postaci leku i jego kontroli
 • projektowania i kontroli procesów technologicznych
 • badań produktów spożywczych i kosmetyków

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna?

 

1. Tryb studiów

Dziś znaczna część uczelni ma w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne (dzienne), jak i niestacjonarne (zaoczne). Część z kierunków wciąż ma wyłącznie formę stacjonarną. Co wpływa na taką decyzję? Przede wszystkim jest to specyfika kierunku oraz obszerna podstawa programowa, która nie mogłaby być zrealizowana podczas weekendowych zjazdów naukowych.

Studia stacjonarne dają taką możliwość – zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia, dzięki czemu przyszli inżynierowie swoją wiedzę i kompetencje otrzymują na bieżąco. Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna możesz podjąć w formie studiów stacjonarnych

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę dadzą ci studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna? Dobrze ugruntowaną, praktyczną, dającą przyszłościowe perspektywy zatrudnienia.

Dzięki zajęciom warsztatowym w laboratoriach będziesz miał okazję brać czynny udział w pracy swoich starszych kolegów, co pod kątem praktycznym przygotuje cię do pracy ze sprzętem laboratoryjnym, programami komputerowymi ułatwiającymi monitorowanie przebiegu poszczególnych badań oraz wdroży cię do tajników poprawnego używania odczynników chemicznych uznawanych za niebezpieczne.

 
W programie studiów na kierunku inżynieria farmaceutyczna takie przedmioty jak np.:
 • biologia komórki
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia organiczna 
 • elementy profesjonalizmu 
 • elementy statystyki 
 • filozofia z bioetyką 
 • fizjologia z elementami anatomii 
 • metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
 • mikrobiologia 
 • podstawy biotechnologii 
 • psychologia

 

 

3. Nabywane umiejętności

Kierunki studiów takie jak inżynieria farmaceutyczna mają rozbudowaną podstawę kształcenia. Wykraczają one znacznie poza zagadnienia ściśle medyczne i obejmują także te charakterystyczne dla nauk ścisłych. Studenci poznawać będą bowiem tajniki projektowania oraz wytwarzania leków, kosmetyków, czy suplementów. Na przyszłych inżynierów czeka zatem szereg wykładów, lecz przede wszystkim ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których studenci:

 • poznają funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego;
 • nauczą się, jak projektować różnorodne postaci leków;
 • zdobędą kompetencje z zakresu kontrolowania procesów produkcyjnych.

 

Tego typu kierunki wyposażą swoich studentów w pakiet szerokiej wiedzy technicznej, która uczyni ich specjalistami z zakresu farmakologii przemysłowej. Dziś bowiem sektor gospodarczy związany z wytwarzaniem leków jest niezwykle potężny. Dzięki zaawansowanym technologiom mamy dziś dostęp do środków farmakologicznych, pozwalającymi na skuteczną walkę z chorobami, które jeszcze kilkanaście lat temu były nieuleczalne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna?

Studia I stopnia na kierunku inżynieria farmaceutyczna to czas zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji, który trwa trzy i pół roku (siedem semestrów). Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Absolewnci mogą kontynuować studia na II stopniu w ramach kierunków pokrewnych do inżynierii farmaceutycznej. To idealny moment, by wzbogacić swoje kompetencje. Studenci podczas nauki na tym stopniu przygotowywać się będą także do obrony pracy magisterskiej, która zapewni im tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria farmaceutyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria farmaceutyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria farmaceutyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria farmaceutyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
665
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
567
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria farmaceutyczna?

Gdzie się zatrudnisz po studiach na kierunku inżynieria farmaceutyczna? Będziesz przygotowany do pracy w branży farmaceutycznej i kosmetycznej zarówno przy produkcji leków oraz kosmetyków, jak i przy ich dystrybucji i handlu.
Dla studentów zainteresowanych karierą naukową będą czekały rozmaite laboratoria badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli cenisz sobie kontakt z ludźmi, a twoje umiejętności interpersonalne sprawdzą się w branży handlowej, nawiążesz współpracę z firmami medycznymi i kosmetycznymi zajmującymi się wprowadzaniem produktów na rynek.
Staniesz się kompetentnym pracownikiem kontroli żywności, chroniącym swoją pracą nieświadomych zagrożenia konsumentów przed mogącym nieść za sobą tragiczne konsekwencje, zatruciem pokarmowym i epidemiom.
 
Absolwent kierunku inżynieria farmaceutyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytutów naukowo-badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego
 • pracownik firm odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów leczniczych na rynek
 • pracownik branży kosmetologicznej
 • pracownik laboratoriów naukowych zajmujący się higieną ogólną, kontrolą i badaniami żywności

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Komentarze (1)

Uczen odpowiedz

A teraz jeszcze na Politechnice Rzeszowskiej