Technologia chemiczna studia

Technologia chemiczna studia - kierunek studiów

Dziedzina nauki, jaką jest technologia chemiczna zajmuje się metodami przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień. Kierunek ma charakter praktyczny i stoi na pograniczu nauk technicznych oraz chemii. Są to świetne studia dla osób, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie chemiczne do wytworzenia lub ulepszenia produktów. Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłów i zdolności w kierunku nauk ścisłych to technologia chemiczna jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku technologia chemiczna? Studia kształcą w zakresie chemicznych procesów technologicznych, nauk chemicznych oraz technicznych. Nauczysz się wyodrębniać surowce z danych składników oraz przetwarzać je. Mogą to być tworzywa sztuczne, kosmetyki czy barwników lub detergentów. Twoim zadaniem będzie także prowadzić badania fizykochemiczne oraz technologiczna produkcja nawozów sztucznych. Zajmiesz się także zarządzaniem jakością produktami chemicznymi. Wiele uczelni posiada uprawnienia, które umożliwiają absolwentom do ubiegania się o Inżyniera Europejskiego.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku technologia chemiczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przemyśle chemicznym. Mogą to być firmy produkujące nowoczesne materiały, a pracę znajdziesz tam na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to technologia chemiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologię chemiczną


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • treści podstawowych: matematyki, fizyki oraz chemii,
  • aparatury przemysłu chemicznego,
  • technologii chemicznej, opisu surowców, posługiwania się wiedz chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej,
  • tworzyw konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury procesowej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologia chemiczna


Absolwent kierunku technologia chemiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik szeroko pojętego przemysłu chemicznego,
  • pracownik firmy zajmującej się nowoczesnymi materiałami,
  • specjalista do spraw procesów produkcyjnych,
  • pracownik laboratorium,
  • specjalista do spraw organizacji firmy.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku technologia chemiczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, informatyka.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Technologia chemiczna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny PŁ

Politechnika Poznańska

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Technologii Chemicznej PP

Politechnika Gdańska

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny PŚ

Politechnika Wrocławska

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek technologia chemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Popularne artykuły dla kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Komentarze (0)