Dodaj do ulubionych

Technologia chemiczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Technologia chemiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia technologiczno chemicznne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku Technologia chemiczna: analityka przemysłowa i środowiskowa, biotechnologia przemysłowa, chemia i technologia kosmetyków, gospodarka odpadami, kataliza przemysłowa, lekka technologia organiczna, procesy technologiczne i zarządzanie produkcją, technologia barwników i środków chemii gospodarczej.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku technologia chemiczna w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technologia chemiczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna +

Wydział Energetyki i Paliw AGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna +

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Chemiczny PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Technologia chemiczna - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA NIESTACJONARNE

TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA I STOPNIA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia chemiczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rozwiń

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologię chemiczną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku technologia chemiczna? Studia kształcą w zakresie chemicznych procesów technologicznych, nauk chemicznych oraz technicznych. Nauczysz się wyodrębniać surowce z danych składników oraz przetwarzać je. Mogą to być tworzywa sztuczne, kosmetyki czy barwników lub detergentów.

Twoim zadaniem będzie także prowadzić badania fizykochemiczne oraz technologiczna produkcja nawozów sztucznych. Zajmiesz się także zarządzaniem jakością produktami chemicznymi. Wiele uczelni posiada uprawnienia, które umożliwiają absolwentom do ubiegania się o Inżyniera Europejskiego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • treści podstawowych: matematyki, fizyki oraz chemii,
 • aparatury przemysłu chemicznego,
 • technologii chemicznej, opisu surowców, posługiwania się wiedz chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej,
 • tworzyw konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury procesowej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku technologia chemiczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek technologia chemiczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami chemicznymi.

 

Studia na kierunku Technologia chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek technologia chemiczna będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, chemicznych oraz technicznych. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o podobnej tematyce, między innymi takich jak:

 • Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach intranetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci kierunku technologia chemiczna będą posiadać szereg cennych umiejętności praktycznych, które wyróżnią ich na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Studenci powyższego kierunku skupią się na nauce wytwarzania i syntezy produktów chemicznych przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury.

Ponadto poznają techniki rozwiązywania złożonych problemów technologicznych i inżynierskich, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dziedzina nauki, jaką jest technologia chemiczna zajmuje się metodami przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień. Kierunek ma charakter praktyczny i stoi na pograniczu nauk technicznych oraz chemii. Są to świetne studia dla osób, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie chemiczne do wytworzenia lub ulepszenia produktów.

Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłów i zdolności w kierunku nauk ścisłych to technologia chemiczna jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

5. Gdzie studiować Technologię chemiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologia chemiczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku technologia chemiczna będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz trzy lub cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologia chemiczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku technologia chemiczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przemyśle chemicznym. Mogą to być firmy produkujące nowoczesne materiały, a pracę znajdziesz tam na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to technologia chemiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Absolwent kierunku technologia chemiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik szeroko pojętego przemysłu chemicznego,
 • pracownik firmy zajmującej się nowoczesnymi materiałami,
 • specjalista do spraw procesów produkcyjnych,
 • pracownik laboratorium,
 • specjalista do spraw organizacji firmy.

 

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Komentarze (0)