• ANIMACJA OSÓB 50+ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Animacja osób 50+ wypełnią istniejącą dotychczas lukę w obszarze organizowania czasu wolnego i podnoszenia jakości życia osób starszych poprzez aktywność fizyczną, turystyczną i kulturalną. Ich głównym celem będzie przygotowanie profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na inicjowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów, aktywizację osób starszych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego stylu życia oraz prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego. 
  Do wyboru są specjalności: 
  - Animator aktywności fizycznej seniorów 
  - Animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja osób 50+ brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turystyka i rekreacja
  Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji. Absolwenci Turystyki i Rekreacji zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów da im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych, a także w kadrze zarządzającej,  administracji rządowej i samorządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Przeprowadzany jest również egzamin z pływania.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

delfin Ocena

aroganccy i nie przyjaźni wykładowcy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: