• KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami.

  Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

  Atuty kierunku

  • przedmioty kognitywistyczne oraz przedmioty związane z dyscyplinami bazowymi,
  • duża liczba przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne oraz przedmioty zakładkowe),
  • laboratoria zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka, j. regionalny - j. kaszubski, j. grecki i kultura antyczna, j. łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka jest ocena na dyplomie, projekt pracy magisterskiej, wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z wybranych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

  Atuty kierunku

  Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

  • psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju),
  • metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej),
  • biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii,
  • umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka, j. regionalny - j. kaszubski, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: