ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel.0 22 234 75 07, 0 22 234 57 58

fax. 0 22 628 27 41

http://www.ch.pw.edu.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia stosowana
  • Mikrobioanalityka
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
  • Chemia medyczna
  • Funkcjonalne materiały polimerowe,elektroaktywne i wysokoenergetyczne
  • Technologia chemiczna i kataliza
  • Nanomateriały i nanotechnologie

Opinie (0)