Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

 • BIG DATA - PRZETWARZANIE I ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności analizy dużych zbiorów danych, zrozumienie podstaw, celu i obszaru zastosowania rezultatów takiej analizy. W czasie studiów słuchacze zapoznają się z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami związanymi z zagadnieniami Big Data.
  Tematyka przedmiotów:
  • Wprowadzenie do technologii Big Data
  • Wprowadzenie do baz NoSQL
  • Projektowanie rozwiązań Big Data
  • Przetwarzanie Big Data za pomocą Apache Hadoop
  • Przetwarzanie Big Data z użyciem Apache Spark
  • Uczenie maszynowe w rozwiązaniach Big Data
  • Case studies
  • SAS LASR Server for Big Data

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DATA SCIENCE - ALGORYTMY, NARZĘDZIA I APLIKACJE DLA PROBLEMÓW TYPU BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
  Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków i decydentów z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.
  Tematyka przedmiotów:
  • Analiza danych - podstawy statystyczne
  • Inżynieria i wizualizacja hurtowni danych
  • Data mining - metody eksploracji danych
  • Text mining - odkrywanie wiedzy z tekstowych zbiorów danych
  • Programowanie w języku R
  • Big data - koncepcje, technologie
  • Case studies
  • Zaawansowana analityka z SAS Enterprise Miner
  • Metody sztucznej inteligencji

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GŁĘBOKIE SIECI NEURONOWE - ZASTOSOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

  Studium adresujemy do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data, ale także do tych wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INŻYNIERIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kompetencjami z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz teleinformatyki. Przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz studiów w zakresie nauk ścisłych. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę praktyczną oraz umiejętności techniczne, niezbędne do realizacji zadań na różnych stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem w wielu organizacjach prywatnych, publicznych i administracji państwowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JAVA EE - PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Java EE - produkcja oprogramowania
  Celem Studiów Podyplomowych „Java EE ― produkcja oprogramowania” jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.
  Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 168 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów. 

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA INFORMACJI W SIECIACH I SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH: PROJEKTOWANIE I AUDYT ZABEZPIECZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.
  Uczestnicy studiów uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, a w tym poznają metody dotyczące wdrażania, monitoringu i audytu takich systemów, jak również wymagania dotyczące specyfikacji i projektowania w zakresie ich budowy.
  Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI DLA NIE-INŻYNIERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
  Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Z BAZAMI DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych
  Studia przeznaczone dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać metody projektowania systemów z bazami danych oraz podstawy eksploatacji takich systemów. Studia prezentują metody i technologie projektowania struktur relacyjnych baz danych oraz tworzenia systemów informacyjnych (transakcyjnych i analitycznych) wykorzystujących takie bazy.
  W programie studiów przewidujemy także zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami baz danych (Oracle, PostsgreSQL, IBM DB2) oraz z narzędziami wspomagającymi projektowanie i służącymi do budowy aplikacji współpracujących z bazami danych.  Studia obejmują aż 60 godzin zajęć praktycznych i projektowych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYWÓDZTWO IT - OD EKSPERTA DO LIDERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów “Przywództwo IT - od eksperta do lidera” jest: usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z zarządzaniem zespołami, projektami i procesami, zwłaszcza w działach IT, oraz przygotowanie uczestników do efektywnego rozwoju kariery zawodowej.

  Studia są skierowane do inżynierów IT, którzy wkroczyli lub wkraczają na ścieżkę kierowniczą. Ich głównymi założeniami są:

  • nastawienie na wzmocnienie rozwoju inżynierów w zakresie zarządzania i przywództwa w ekosystemie IT
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w efektywnym zarządzaniu zespołami, projektami, technologią i organizacjami 
  • przygotowanie i prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych przez specjalistów z różnych branż, często inżynierów,
  • wykorzystanie w wykładach i praktycznych warsztatach wielu przypadków użycia, w kontekście rzeczywistych problemów
  • skupienie na wykorzystaniu wiedzy przywódczej w praktyce inżynierskiej,
  • przygotowanie do zarządzania w środowiskach i zespołach wielokulturowych, globalnych oraz obecnie często wirtualnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów przeznaczona jest dla osób, które ukończywszy studia techniczne na kierunku informatyka lub podobnym chciałyby poszerzyć wiedzę w zakresie programowania aplikacji mobilnych do zastosowań w technologii Internetu Rzeczy. Zakłada się, że kandydaci znają podstawy systemów operacyjnych,  baz danych, technologii internetowych, aspektów sprzętowych mobilnych systemów komputerowych, a także potrafią programować w języku wysokiego poziomu (preferowany język Java). Konieczna jest także znajomość podstaw algorytmów i systemów wbudowanych oraz podstawy telekomunikacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIZUALNA ANALITYKA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób pracujących w działach sprzedaży, marketingu, finansów, realizujących analizy na stanowiskach analityk danych, programista Business Intelligence, specjalista data science, statystyk, które chcą rozwijać kompetencje związane z analizą danych w obszarze pracy z danymi, wykorzystując rozwiązania wykraczające poza narzędzia typu arkusz kalkulacyjny, w obszarze prezentacji danych poznając zasady tworzenia wizualizacji użytecznych dla odbiorców.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: METODYKI, PRAKTYKA, TECHNIKI, NARZĘDZIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia
  Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami bez względu na posiadane wykształcenie. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do objęcia roli kierownika projektów.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT: ARCHITEKTURY, PROCESY, STANDARDY, JAKOŚĆ

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość
  Studia mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji, obejmującej w szczególności.

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)