Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów automatyka i robotyka

  Kształcenie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu.

  Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej. Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

  Absolwent potrafi:

  • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, twórczo stosować nowoczesne algorytmy obliczeniowe;
  • wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, projektować, programować oraz zajmować się wdrażaniem i eksploatacją współczesnych systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach;
  • opracowywać własne oprogramowanie pomocne podczas projektowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny);
  • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki;
  • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki;
  • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów computer science

  Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwa­rzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.
  Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego.
  Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole.

  Absolwent potrafi:

  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eks­ploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Computer systems and networks

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Computer systems and networks

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów cyberbezpieczeństwo

  Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych, ma obecnie krytyczne znaczenie dla funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki i administracji państwa, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci publicznych.  Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest kierunek Cyberbezpieczeństwo realizowany na WEiTI PW.

  Absolwent potrafi:

  • Projektować, realizować, testować i utrzymywać infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
  • Reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.
  • Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania podatności i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych.
  • Wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  Perspektywy zawodowe:

  • Firmy teleinformatyczne, w tym operatorzy sieci teleinformatycznych.
  • Instytucje finansowe, w tym banki.
  • Organy ścigania.
  • Zespoły reagowania na włamania w sieciach teleinformatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów elektronika

  Wydział oferuje rzetelne i profesjonalne wykształcenie, staże i praktyki zagraniczne, udział w projektach badawczych, możliwość rozwijania się w studenckich kołach naukowych.
  ELEKTRONIKA to: Internet, komputer, Internet Rzeczy, biomedycyna, laser, smartfon, GPS, nanotechnologia, HDTV, mikroprocesor, RFID, aparat cyfrowy, fotowoltaika, ABS, radar, telekomunikacja optyczna, Wi-Fi, satelita, mikroskop skaningowy, MEMS, inteligentny dom, układ scalony i szereg innych otaczających nas technologii.
  Dzięki elektronice odkryto: wiek wszechświata, odległe galaktyki, wrak Titanica, grafen, DNA i wiele innych ważnych rzeczy.
  Elektronika umożliwia rozwój wszystkich pozostałych dziedzin nauki i techniki.
  Taką elektroniką się zajmujemy i takiej uczymy.

  Absolwent zostanie poszukiwanym specjalistą z zakresu:

  • projektowania i konstrukcji układów i systemów elektronicznych (w tym układów scalonych), fotonicznych (w tym laserów, technik światłowodowych, systemów obrazowania), aparatury medycznej;
  • najnowszych materiałów (np. grafen, węglik krzemu, metamateriały) oraz technologii nanoelektronicznych i fotonicznych (fotoniczne układy scalone);
  • tworzenia i użytkowania oprogramowania komputerów i systemów elektronicznych (mikroprocesorowych).

  Perspektywy zawodowe:
  Po studiach dołączysz do elitarnego grona absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie:

  • w firmach elektronicznych, telekomunikacyjnych, informatycznych,  motoryzacyjnych, lotniczych, medycznych i w sektorze bankowym;
  • pracują w kraju i zagranicą jako: menadżerowie, konstruktorzy, konsultanci, programiści;
  • wielu z nich kontynuuje swoją karierę w  ośrodkach badawczych i uczelniach w kraju i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektronika i fotonika
  • Elektronika i informatyka w medycynie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy elektroniczne i wbudowane
  • Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja
   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inzynieria komputerowa
  • Techniki multimedialne
  • Teleinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów prawo

  Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwa­rzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.
  Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego.
  Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole.

  Absolwent potrafi:

  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eks­ploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Sztuczna inteligencja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy
  • Sztuczna inteligencja
  • Informatyka w multimediach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy internetowe wspomagania zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria biomedyczna

  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
  Absolwent  potrafi:

  • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
  • sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system;
  • potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego;
  • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aparatura medyczna
  • Informatyka biomedyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aparatura medyczna
  • Informatyka biomedyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria internetu rzeczy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELECOMMUNICATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów telecommunications

  Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.

  Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.

  Absolwent potrafi:

  • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne;
  • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet;
  • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji;
  • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierować ich eksploatacją;
  • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne.

  Perspektywy zawodowe:

  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych;
  • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
  • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań;
  • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw;
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
  • drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Telecommunications

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Telecommunications

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku telecommunications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów telekomunikacja
   

  Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.

  Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych.

  Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.

  Absolwent potrafi:

  • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne;
  • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet;
  • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji;
  • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierować ich eksploatacją;
  • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne.

  Perspektywy zawodowe:

  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych;
  • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
  • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań;
  • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw;
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
  • drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Techniki bezprzewodowe i multimedialne
  • Techniki teleinformatyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Techniki bezprzewodowe i multimedialne
  • Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)