POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH

Kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, agroleśnictwo, zoopsychologia z animaloterapią Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Politechnika Bydgoska

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunki studiów: architektura, architektura wnętrz, budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

geodezja kartografia pw warszawa

Działalność Studencka - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Działalność studencka
Integralnym elementem nauczania oraz rozwoju studentów na Wydziale Geodezji i Kartografii są koła naukowe oraz samorządy studenckie. Działające na Wydziale organizacje studenckie dają szansę na pogłębianie wiedzy oraz zaszczepianie w studentach inspiracji naukowych. Działalność w kołach naukowych umożliwia realizację w praktyce wiedzy teoretycznej, uczestnictwo w konferencjach naukowych, grantach, projektach badawczych oraz autorskich projektach przy współpracy z jednostkami administracyjnym, ośrodkami badawczymi oraz specjalistami z wielu dziedzin. Z kolei działalność w samorządach studenckich to świetna okazja dla ludzi z aspiracjami posiadania wpływu na życie Wydziału i Uczelni oraz życie studentów. 
Organizacje studenckie to nie tylko miejsce nauki i badań, ale również świetnej zabawy i integracji. Stowarzyszenia działające na Wydziale oraz Uczelni są organizatorami i współorganizatorami wielu wydarzeń rozrywkowych, poczynając od otrzęsin dla studentów pierwszego roku, przez różnego typu imprezy okolicznościowe, wyjazdy i wycieczki, aż po coroczny bal Karnavauli, organizowany w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, uznawany na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych środowisk akademickich.
Obecnie na Wydziale Geodezji i Kartografii działają: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Koło 
Naukowe Geodezji i Kartografii oraz Wydziałowa Rada Samorządu.
Geoida
„Geoida” jest organizacją studencką skupiającą w swych szeregach studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geoidę tworzą ludzie już ok 21 lat!
Celem Stowarzyszenia jest: 
 • organizowanie wykładów, konferencji, sesji naukowych, spotkań dyskusyjnych, wystaw, warsztatów, wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz innych imprez naukowych, kulturalnych i turystycznych,
 • kontakt i współpraca z firmami,
 • inicjowanie i popieranie działalności naukowej w ramach stałych kół naukowych Stowarzyszenia,
 • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (OKSG, IGSM).
Koło naukowe gospodarki przestrzennej
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej powstało w 2007 r. przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Celem prac Koła jest rozwój i pogłębianie zainteresowań studentów związanych z gospodarką przestrzenną oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień, jak również rozpropagowywanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej kierunku Gospodarka Przestrzenna.
KNGP prowadzi intensywną działalność naukową. Zrealizowało bo tej pory między innymi 9 grantów rektorskich o zróżnicowanej tematyce gospodarki przestrzennej dotyczących np. analizy urbanistyczno – środowiskowej fragmentu Mokotowskiego Klina Nawietrzającego, analizy zjawiska niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast na przykładzie warszawskiej dzielnicy Białołęka oraz określeniu czynników środowiskowych i urbanistycznych wpływających na stan zdrowia mieszkańców miasta st. Warszawy. Utworzenie rankingu warszawskich dzielnic.
Do najważniejszych projektów inicjowanych przez koło należą: 
 • granty badawcze: rektorskie i dziekańskie,
 • konferencje naukowe połączone z warsztatami urbanistycznymi,
 • wyjazdy badawcze do największych polskich miast,
 • wykłady ze specjalistą,
 • zajęcia terenowe i gry miejskie.
Koło naukowe Geodezji i Kartografii
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii powstało w 2014 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Głównym celem jednostki jest pogłębianie wiedzy geodezyjnej, geoinformacyjnej, fotogrametrycznej i kartograficznej oraz praca nad projektami naukowymi. W ramach Koła Naukowego realizujemy granty rektorskie oraz dziekańskie.
Wydziałowa Rada Samorządu
Do działań samorządu należą:
 • reprezentowanie interesów studentów oraz obrona ich praw studenckich przed władzami Uczelni,
 • rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów socjalnych, naukowych oraz zapomóg,
 • rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc w Domach Studenckich,
 • uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących Wydziału
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych dla studentów.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)