Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Budownictwo

  Absolwent potrafi:

  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej;
  • kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie;
  • zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych;
  • tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy;
  • wykorzystywać metodykę BIM w zagadnieniach projektowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • biura projektowe i ośrodki doradcze;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty i budowle podziemne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty i budowle podziemne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CIVIL ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Civil engineering
  Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.
  Absolwent potrafi:
  • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej
  • Kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie
  • Zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
  • Tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa projektujące oraz realizujące obiekty budowlane
  • Przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany
  • Przemysł materiałów budowlanych, wytwórnie betonu, elementów budowlanych i konstrukcji
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Civil engineering structures
  • Construction engineering and management
  • Sustainable building

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Civil engineering structures

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Civil engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Civil engineering jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)