Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Politechnika Warszawska

Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 4,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów budownictwo

  Absolwent potrafi:

  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej;
  • kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie;
  • zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych;
  • tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy;
  • wykorzystywać metodykę BIM w zagadnieniach projektowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • biura projektowe i ośrodki doradcze;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty i budowle podziemne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo zrównoważone
  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty i budowle podziemne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Drogi szynowe
  • Inżynieria komunikacyjna
  • Inżynieria produkcji budowlanej
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Warszawska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CIVIL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów civil engineering
  Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.
  Absolwent potrafi:
  • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej
  • Kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie
  • Zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
  • Tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa projektujące oraz realizujące obiekty budowlane
  • Przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany
  • Przemysł materiałów budowlanych, wytwórnie betonu, elementów budowlanych i konstrukcji
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Civil engineering structures
  • Construction engineering and management
  • Sustainable building
  • Transportation engineering

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Civil engineering structures

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Warszawska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)