ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

 • AKADEMIA INDUSTRY 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Pierwsza edycja Studiów rozpocznie się w październiku 2019 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2020 r. W tym czasie odbędzie się 10 zjazdów, czyli 229 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP. Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.

  Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z koncepcją Industry 4.0, a w szczególności:

  • Nowoczesnych narzędzi organizacji produkcji
  • Technologie wykorzystywane w Industry 4.0
  • Kompetencje menedżera produkcji
  • Zarządzanie jakością w produkcji  zautomatyzowanej
  • Zarządzanie urządzeniami w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń
  • Zarządzanie przepływem w kontekście Industry 4.0
  • Projektowanie systemów wytwarzania Industry 4.0.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA KAIZEN - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Akademia KAIZEN
  Kolejna VIII edycja Studiów rozpocznie się w październiku 2016 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2017 r. W tym czasie odbędzie się 11 zjazdów, czyli 235 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP. Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.
  Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na KAIZEN, jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: Just-In-Time, Lean Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance. Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją przepływu materiałów, skracaniem cykli produkcyjnych, minimalizacją zapasów, usprawnianiem pracy indywidualnej i zespołowej, racjonalizacją wykorzystania zasobów, orientacją na Klienta, podejściem procesowym, eliminacją strat, poprawą jakości i ciągłymi usprawnieniami, a także kierowaniem i motywowaniem zespołów. Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. 
  Ukończenie Studiów Podyplomowych oprócz zdobycia Świadectwa ukończenia prestiżowej Uczelni Wyższej, daje szansę (po zdaniu egzaminu i wzięciu udziału w szkoleniu dodatkowym KAIZEN Toolbox) uzyskania Certyfikatu Trenera KAIZEN, sygnowanego przez międzynarodową organizację KAIZEN Institute Consulting Group, która od lat dba o rozwój przedsiębiorstw na całym świecie. Certyfikat ten jest uznawanym na wszystkich kontynentach dokumentem potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz umożliwiającym przekazywanie jej innym adeptom filozofii KAIZEN. Wszystkie osoby, które przejdą i zaliczą wyznaczone szkolenia otrzymają certyfikat PRAKTYKA KAIZEN.
  Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w firmie studenta. 

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE MASZYN I URZĄDZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE MASZYN I URZĄDZEŃ
  Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.
  Zagadnienia  bezpieczeństwa pracy w krajach Unii Europejskiej rozpatrywane są w dwóch aspektach: wytwarzania maszyn i instalacji nie stwarzających poważnego zagrożenia oraz użytkowania maszyn w sposób możliwie jak najbardziej bezpieczny dla ludzi i środowiska.
  Taki sposób myślenia występuje w dyrektywach obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy z urządzeniami przemysłowymi. Dyrektywy te dzielą się na dwie grupy:
  a) dyrektywy nowego podejścia skierowane do producentów maszyn i instalacji, wydawane na podstawie art. 95 traktatu amsterdamskiego,
  b) dyrektywy społeczne, (zwane socjalnymi), skierowane do pracodawców, wydawane na podstawie art. 137 traktatu.
  Producent maszyny lub instalacji ma obowiązek zapewnienia, że wyrób wprowadzany na rynek Wspólnoty Europejskiej, został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia.
  Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, zawarte w Załącznikach do poszczególnych dyrektyw.
  Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
  Dyplom ukończenia studium podyplomowego o kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jest poświadczeniem kompetencji dotyczących znajomości przepisów i układów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa  i uprawnia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkujących oraz używających maszyny i instalacje.
  Studia powinny przygotować wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIER SPAJANIA - KOMPETENCJE MIĘDZYNARODOWEGO INŻYNIERA SPAWALNIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r1-11/sv-00 oraz wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13) i adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez International Welding Institute (IWI).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W POLIGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria produkcji w poligrafii
  Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych. Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych.

  Czytaj dalejZwiń

 • PROJEKTOWANIE W SYSTEMACH CAD/CAM ORAZ PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC
  Studia CAD/CAM/CNC są wysoko zawansowanym kursem z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC. Większość zajęć stanowią laboratoria i samodzielnie wykonywane projekty pod kierownictwem ekspertów w danej dziedzinie, mających bardzo duże doświadczenie w pracy w przemyśle. Dwa projekty obejmują cały proces – od wykonania projektu konstrukcyjnego, poprzez projekt technologii po samodzielne wykonanie obróbki na obrabiarce i wykonanie pomiarów na maszynie pomiarowej. Są to jedyne tego typu i tak praktyczne i zawansowane studia w Polsce.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (2)

michał Ocena

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

robert Ocena

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową