ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Na studiach nauczysz się m.in. programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń, tworzenia sieci komputerowych i systemów mikroprocesorowych. Po studiach znajdziesz pracę jako projektant systemów sterowania, programista, pracownik działu utrzymania ruchu.

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn pozwala na pozyskanie wiedzy w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje on podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania oraz wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania. 
  Absolwenci:
  • Absolwenci posiadają wiedzę obejmującą podstawy technik wytwarzania i wybrane technologie, a także podstawy ich projektowania. Wiedza ta uzupełniona jest o modelowanie procesów, projektowanie wybranych narzędzi i oprzyrządowania oraz pomiary wybranych, charakterystycznych parametrów procesów
  • Wiedza techniczno-ekonomiczna, pozwala na realizację zadań produkcyjnych przy jak najwyższej efektywności ekonomicznej
  • Inżynier produkcji potrafi w szczególności: racjonalizować działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, rozwiązywać problemy z zakresu optymalizacji techniczno - ekonomicznej, planować rozwój przedsiębiorstwa oraz kooperacji z partnerami, rozwiązywać problemy z zakresu cyklu życia produktu, analizować koszty, analizować zmieniające się uwarunkowania działalności ekonomicznej
  • Absolwenci przygotowani są do pracy na szczeblu technicznym i technologicznym
  Perspektywy zawodowe:
  • Inżynierowie produkcji
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Papiernictwo i poligrafia
  Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligraficznych. W związku z intensywnym udziałem technik cyfrowych w poligrafii na Wydziale prowadzone są studia według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia na Kierunku obejmują np.: komputerowe przygotowanie publikacji, grafikę komputerową, cyfrowe metody wytwarzania form drukowych, techniki drukowania klasycznego i cyfrowego, cyfrowe systemy zarządzania produkcją.
  Absolwent potrafi:
  • Absolwenci Papiernictwa i Poligrafii pracują w dużych i małych zakładach poligraficznych, wydawnictwach i agencjach reklamowych, ale również: w jednost¬kach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego oraz przedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych oferujących materiały i urządzenia dla przemysłu poligraficznego
  • Absolwenci studiów poligraficznych w specjalności Eksploatacja maszyn poligraficznych uzyskują wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałów oraz konstrukcji maszyn i ich eksploatacji
  • Absolwenci studiów poligraficznych w specjalności Technologia poligrafii uzyskują szeroką wiedzę z zakresu różnych technologii drukowania. Ponadto zapoznają się z podstawami papiernictwa oraz stosowanymi w poligrafii materiałami i metodami ich badania
  • Absolwenci nabywają również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych
  Perspektywy zawodowe
  • Duże i małe zakłady poligraficzne, wydawnicze i agencje reklamowe
  • Jednostki badawczo-naukowe przemysłu poligraficznego
  • Przedstawicielstwa handlowe firm krajowych i zagranicznych pracujące dla przemysłu poligraficznego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Kierunek pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej, projektowania, organizacji i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, zarządzania innowacjami i technologiami. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
  Absolwenci:
  • Absolwenci uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również nauk technicznych
  • Absolwent posiada następujące praktyczne umiejętności: projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS, zarządzanie projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, projektowania tych systemów 
  • Nauka podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach, projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem opracowywanie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI
  Perspektywy zawodowe
  • Projektowanie, analiza i i zarządzanie złożonymi systemami produkcyjnymi
  • Polskie i zagraniczne firmy konsultingowe wdrażające systemy ERP, CRM, BI
  • Inżynierowie procesowi w firmach produkcyjnych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

michał Ocena

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

robert Ocena

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową