• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Nauki o rodzinie

  Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak: antropologia, teologia małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska, psychologia prenatalna, psychologia rodziny, socjologia rodziny, seksuologia, prawo kanoniczne, prawo rodzinne, pedagogika rodziny oraz pedagogika specjalna. Uwzględnienie tak szerokiego spektrum zagadnień podyktowane jest złożonością rzeczywistości małżeństwa i rodziny. Mając to na uwadze studia na kierunku: nauki o rodzinie będą przekazywać wiedzę z zakresu: biologii, medycyny, psychologii, socjologii, prawa, ekonomii, etyki, pedagogiki, antropologii filozoficznej, antropologii teologicznej i samej teologii. Program studiów zawodowych na kierunku Nauki o rodzinie uwzględnia:

  • wszechstronne wykształcenie ogólne ze znaczącym akcentem aksjologicznym i uwzględnieniem specyfiki uczelni;
  • gruntowną edukację akademicką w zakresie studiowanego przedmiotu, zapewniającą kompletne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu w zakresie pomocy rodzinie;
  • bogaty zakres przygotowania praktycznego, zajęć warsztatowych, prac projektowych i form pracy interaktywnej w laboratoriach i instytucjach, dzięki którym absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do samodzielnego podjęcia pracy w zawodzie.
  Student kierunku: nauki o rodzinie, oprócz wszechstronnego wykształcenia z zakresu zagadnień społecznych, winien nabyć umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem. Należą do nich m.in.:
  • organizowanie pomocy pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym potrzebującym takiej pomocy;
  • wzmacnianie zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów;
  • organizowanie pomocy finansowej i kształtowanie zdolności życia osobom nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie w czasach szybkich transformacji ekonomiczno-społecznych;
  • prowadzenie poradnictwa poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku: Nauki o rodzinie otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W ciągu sześciu semestrów studiów absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno-teologicznych. Absolwent jest przygotowywany do pracy między innymi w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pedagoga społecznego sprawującego opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi nie tylko w coraz bardziej wyspecjalizowanych domach opieki społecznej i hospicjach. Może pracować jako mediator sądowy, kurator społeczny, pełnomocnik samorządowy ds. rodziny, ekspert w sprawach patologii społecznych, szczególnie małżeńskich i rodzinnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest średnia z ocen studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Teologia
  Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną, w tym elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. W programie studiów zwiększono odpowiednio liczbę zajęć z "rdzenia" nauk teologicznych (w stosunku do teologii nauczycielskiej i pastoralnej. Dzięki szerokiej ofercie przedmitów fakultatywnych specjalność teologia ogólna umożliwia elastyczne komponowanie studiów zgodnie z zainteresowaniami studenta, aby mógł podjąć nie tylko pracę naukową w zakresie nauk teologicznych, ale także na przykład w środkach masowego przekazu, pracę oświatową, w specjalistycznych bibliotekach, wydawnictwach i redakcjach. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, w administracji parafialnej; w administracji państwowej jako specjalista do spraw kościelnych. Studia z zakresu historii Kościoła, zwłaszcza Kościoła lokalnego, historii sztuki sakralnej przygotowują go do pracy w archiwach, muzeach i odpowiednich wydziałach państwowej administracji lokalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dodatkowo zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (2)

paweł Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Śląskim to solidne zagłębienie się w wybraną dziedzinę. Ucząc się tutaj wiem, że uda mi się wynieść jak najwięcej, że uzyskana wiedza pomoże mi dobrze poprowadzić ścieżkę zawodową.

Kargs Ocena

Wydzial jest bardzo otwarty na studentow, wykladowcy wychodza na przeciw temu czego chcemy sie dowiedziec oraz naszym mozliwosciom i propozycjom. Program jest ciekawy i prowadzony w prosty do zapamietania sposob poprzez interakcje.